Fra svermeri til handling

I den forbindelse må Troms og Finnmark ha selvtillit på hva som er mulig å håndtere.

Folkebladet på lederplass 13. november 2017

HÅNDVERK: - Politikerne bør i de neste rundene være offensive og visjonære for hva det er mulig å skape i en ny arktisk region. Da kan man ikke frykte polsk riksdag, men heller forvente godt politisk håndverk, skriver Folkebladet på lederplass. Foto: Tom Benjaminsen  Foto: Tom Benjaminsen

leder

De fleste er inneforstått med at det kreves både to og tre runder med dating, før det kan bli noe mer enn fomling. Spesielt hvis man er dårlig forberedt og stiller opp med titusen tommeltotta og selbuvotta, som en viss bodøværing uttrykte det.

Veien mot forlovelse og ekteskap mellom Troms og Finnmark kan bli en tålmodighetsprøve for omgivelsene. Bli-kjent-møtet i Kirkenes for et par uker siden bør imidlertid være den første og siste, før man starter reelle diskusjoner og forhandlinger. Det ble fremmet intet mindre enn 34 forslag, men ingenting kom til realitetsbehandling.

Politikerne bør i de neste rundene være offensive og visjonære for hva det er mulig å skape i en ny arktisk region. Da kan man ikke frykte polsk riksdag, men heller forvente godt politisk håndverk.

Med lunken tilnærming forblir fylkespartiene et rådgivende organ som får tredd både navn og oppgaver over hodet. Det bør unngås for enhver pris, for det er unektelig et poeng at de to regjeringspartiene på prinsipielt grunnlag ikke er særlig opptatt av at det skal være regionale ledd involvert i utøvende politikk.

Da kan det være et smart trekk å definere selv hvor man vil, uten at reversering er det første som glipper ut av munnen. Det skal behandles et dokument 8-forslag, men det virker sant å si ikke veldig nærliggende at Stortinget akter å snu. Tolker vi KrFs regionale politikere rett, var de lite interessert i å rygge ut av denne prosessen. Det pleier å være retningsgivende for hva som skjer sentralt.

Klarer de ulike partiene i dagens to fylkeskommuner å samkjøre sine krav til innhold og oppgavefordeling i en ny region, står man langt bedre rustet til å møte nasjonale beslutningstakere fram mot realisering i 2020. Viser man storsinn og kompromissvilje, i stedet for finne opp ultimatum på løpende bånd, vil det være et langt større mulighetsrom.

Regjeringen må og skal ansvarliggjøres på at de rent faktisk ønsker at beslutninger og veivalg skal tas nærmest mulig brukerne. Kommunalminister Jan Tore Sanner og hans blå politiske kolleger farer vel ikke med usannheter når de gjentatte ganger har karakterisert reformen som et forsøk på desentralisering av oppgaver?

I den forbindelse må Troms og Finnmark ha selvtillit på hva som er mulig å håndtere. Man ønsker innflytelse over helsepolitikken som man har gitt fra seg til et foretak. Det er noe mer enn en regional debatt. Denne type visjoner bør være med i debatten.


Minilederen: Hurtig endring

De nye hurtigbåtene skal ha bedre stoler, med regulering, polstring, bredde og beinplass.

Kravene i det nye anbudet forteller vel det meste om standarden på stolene i dagens båter.