Kanskje kan poseavgiften bli noe positivt

Om det ikke settes inn snarlige, drastiske tiltak vil det om noen år være mer plast enn fisk i havet

Folkebladet på lederplass 6. oktober 2017
leder

Poseavgiften har vært omstridt og latterliggjort i det politiske ordskiftet. Nå kan det kanskje komme noe positivt ut av det.

Handelsnæringa tar nå selv hånd om den plastposeavgiften regjeringen aldri fikk i stand. Det er hovedorganisasjonen Virke som står bak tiltaket, og meningen er at de rundt 20.000 medlemsbedriftene skal innføre et vederlag på 50 øre per plastbærepose fra nyttår. Ekstrainntekten skal brukes til å bygge opp et nyetablert Handelens miljøfond.