Forsiktig optimisme i økonomien

OPPOVER: - At økonomien er på rett vei har flere årsaker, men større offentlig pengebruk, mer boligbygging og en lav kronekurs er hovedgrunnene, skriver Folkebladet på lederplass. Foto: Jon Terje Eiterå  Foto: Jon Terje Eiterå

Det betyr at vi er nøkterne optimister, og det er en bra tendens

Folkebladet på lederplass 11.09.2017
leder

På valgdagen kan det være greit å oppsummere at den norske økonomien har hentet seg inn etter oljeprisfallet i 2014, og at utgangspunktet for en ny regjering — uansett hvilken farge og sammensetning — burde være godt.

Nedturen i norsk økonomi er definitivt over, men veksten er fortsatt svak. Noen fest blir det ikke. Torsdag formiddag la Statistisk Sentralbyrå (SSB) fram sine prognoser for utviklingen i norsk økonomi.

Konklusjonen er at Norge fremdeles er i en lavkonjunktur, men at vi er på vei opp. Ifølge SSBs beregninger får vi en arbeidsledighet på 3,9 prosent i 2020. Selv om veksten er svakere enn i 2003 og 2010, gir tallene grunn til forsiktig optimisme.

At økonomien er på rett vei har flere årsaker, men større offentlig pengebruk, mer boligbygging og en lav kronekurs er hovedgrunnene. Regjeringen slår selvsagt fast at håndteringen av nedgangsperioden har vært vellykket, og at en innstramming av handlingsregelen til tre prosent vil begrense muligheten til å smøre økonomien med offentlig pengebruk i framtiden.

Valgkampen har vært preget av «det grønne skiftet» og at vi må forberede oss på et liv etter oljealderen. SSB slår da også fast at en storstilt opptur i oljenæringen er neppe å forvente. Oljeprisen kommer neppe opp på nivåene fra midten av 2000-tallet igjen. Til gjengjeld er det gledelig at investeringene i fastlandsnæringen er på vei opp.

Samtidig sier SSB at veksten er sårbar, og ikke minst preget av internasjonale trender. I Italia har tidligere statsminister Silvio Berlusconi lovet å avholde en folkeavstemning om landets medlemskap i EU, hvis han kommmer til makten. Det er heller ikke utenkelig at USA kastes ut i en politisk krise knyttet til statsgjeld. Selv om det antakelig ikke oppstår store kriser, bør vi være forberedt på at pilene raskt kan vende nedover igjen.

Stemningen i folket i Norge er i tråd med utviklingen i økonomien. Tall fra Finans Norge viser at norske husholdninger er mer optimistiske enn tidligere. Samtidig vil mange spare og nedbetale gjeld, framfor å øke forbruket. Det betyr at vi er nøkterne optimister, og det er en bra tendens.


Minileder: Stem!

Antall forhåndsstemmer før stortingsvalget er rekordstor, og temperaturen i valgkampen har vært høy. Det er lovende for valgoppslutningen.

Er du fortsatt i tvil om du skal oppsøke valglokalet, er det bare en ting som gjelder: Rydd all tvil til side; og stem!