Skjær gjennom — sett spaden i jorda!

HASTER: - Nå fortjener naboer, unger, foreldre og alle som ferdes langs veien at fylkespolitikerne skjærer gjennom og framviser politisk entreprenørskap, skriver Folkebladet på lederplass. Foto: Kristian Rothli  Foto: Kristian Rothli

Fylkespolitikerne må rydde all tvil til side, og sørge for at spaden går i jorda i 2018.

Folkebladet på lederplass 30.08.2017
leder

En frykt for ny utsettelse er begynt å bre seg blant forkjemperne for gang- og sykkelvei fra Best-stasjonen til Islandsbotn på Silsand. Fylkespolitikerne må rydde all tvil til side, og sørge for at spaden går i jorda i 2018. Senest.

Salmar Cup i fotball gikk av stabelen forrige helg. Fotballturneringa på Senja stadion er det ultimate bevis på hvor til de grader en gang- og sykkelvei til Islandsbotn er påkrevet. Unger på vei til eller fra stadion, gående eller syklende, er tvunget til å ta selve kjørebanen i bruk. Det er et urovekkende syn, som du kan oppleve hele året, men som er spesielt ille å observere når aktiviteten er stor på stadion.

I juni sendte en enstemmig Lenvik kommunestyre en «bekymringsmelding» til Ivar B. Prestbakmo, fylkesråd for samferdsel i Troms. Dte ble etterlyst handling for å få igangsatt gang- og sykkelveiprosjektet på fylkesvei 86 på Silsand. Tidligere har det vært sagt at spaden kan gå i jorda i 2017. Men ingenting har skjedd hittil.

Nå er svaret kommet. Prestbakmo skriver at reguleringsplan er under utarbeiding, men at det ser ut til at kostnadene blir vesentlig høyere enn den anslåtte rammen på 45 millioner kroner. Han viser til at prosjektet skal behandles politisk under fylkestingets budsjettmøte i desember. Det som imidlertid opprører Lenvik-ordfører Geir-Inge Sivertsen og Frp-politiker Line Miriam Sandberg er Prestbakmos setning om at prosjektet vurderes sett i sammenheng med Midt-Tromspakken.

Reaksjonen er forståelig. Skal gang- og sykkelstien «sees i sammenheng» med en framtidig og både usikker og omstridt Midt-Tromspakken, betyr det at det stinker utsettelse herfra til langt ut i neste tiår, i beste fall. Midt-Tromspakken er et felles prosjekt for hele regionen, der aktuelle prosjekter for lengtst er pekt ut. En gang- og sykkelsti på Silsand vil bli en så tung enkeltinvestering at den kan sprenge hele pakken.

I over 20 år har forkjemperne for en gang- og sykkelvei på Silsand ventet på at spaden skal gå i jorda, og frykten for ulykker kan dempes. Nå fortjener naboer, unger, foreldre og alle som ferdes langs veien at fylkespolitikerne skjærer gjennom og framviser politisk entreprenørskap. Veien er sterkt trafikkert, den er er ikke dimensjonert for myke trafikkanter, og det er rett og slett livsfarlig.


Minileder: Hekking

Ifølge Wikipedia hekker det rundt 10.000-20.000 ternepar i Norge.

Hekker alle i Finnsnes sentrum?