Solospill fra Frp

KRIG? Russland varsler «handelskrig» som svar på USAs nye sanksjoner, og hvordan skal Norge forholde seg til denne opptrappingen?  Foto: Evan Vucci, AP

At regjeringspartiet Frp nå utgjør en synlig opposisjon til regjeringens linje, er verdt å merke seg

Folkebladet på lederplass 7. august 2017
leder

Russland varsler «handelskrig» som svar på USAs nye sanksjoner, og hvordan skal Norge forholde seg til denne opptrappingen? Frps utenrikspolitiske talsmann Christian Tybring-Gjedde finner tiden inne til å gjenta sitt budskap, på tvers av regjeringens kurs, om at EUs økonomiske straffetiltak på sikt må oppheves. Nå strammer han til ved å be utenriksminister Børge Brende (H) ta en lederrolle i Europa for å få fortgang i saken. I Aftenposten i går minner Brende om at rett adressat faktisk er Russland. Det er opp til president Putin å fjerne årsaken til sanksjonene, nemlig det russiske nærværet i Øst-Ukraina og annekteringen av Krim.

Samtidig minner han om at regjeringen har bred støtte i Stortinget til sin kurs, som går ut på å stå tilsluttet EUs sanksjonspolitikk. En grunnleggende utenrikspolitisk enighet mellom Ap og de borgerlige har lange tradisjoner i norsk politikk og har udiskutabelt vært en styrke for landet. At regjeringspartiet Frp nå utgjør en synlig opposisjon til regjeringens linje, er verdt å merke seg. I Kreml gjør man sannsynligvis det. For man må vel gå ut fra at Frps utenrikspolitiske talsperson og nestleder i Stortingets utenriks- og forsvarskomité faktisk reflekterer Frps utenrikspolitikk, selv om han er plassert utenfor partiets indre krets?

Den siste skjerpelsen fra amerikansk side gjenspeiler et uforutsigbart spill mellom en uberegnelig president og en generelt dypt splittet kongress. Skjerpelsene er imidlertid også egnet til å splitte USA og EU, som ikke stiller seg bak tiltakene. EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker fastslår at «USA først» ikke kan bety at Europa skal komme sist. At tiltakene også kan slå negativt ut for norske økonomiske interesser, er det neppe tvil om.

Tybring-Gjedde har et poeng i at Russland neppe noen gang vil levere tilbake Krim. Presset må uansett holdes oppe for å få slutt på innblandingen i Ukraina. Sanksjonspolitikkens fremtid er langt fra noe ikke-tema innen EU. Og selvsagt er det i Norges interesser å ha et tillitsfullt og godt forhold til den store naboen i øst. Men all erfaring tilsier at norsk solospill, eller soloutspill, ikke er en farbar vei. Solospill fra regjeringspartier kommer i samme kategori.


Minilederen: Ternekameratrer

Finnsnes er et yndet sted for den rødlistede fuglen, Terne. I sommermånedene terroriserer den både folk og fe i byen.

Kanskje Finnsnes skulle bli vennskapsby med den svenske byen Tärnaby.