Planlagt skandale

SIKKEREHET Ved drifting av statlige så vel som store private dataregistre, må prinsippet om billigste anbud veies opp mot sikkerheten.  Foto: Åserud, Lise

Noen tiår inn i dataalderen er IT-sikkerhet et velkjent tema for folk flest

Folkebladet på lederplass 27. juli 2017
leder

I Sverige brytes sommerstillheten av en politisk krise, der mistillitsforslag mot statsråder i Stefan Løvens sosialdemokratiske regjering henger i luften. Sakens kjerne er IT-sikkerhet og mangel på sådan. Tidligere i måneden kom det for en dag at Transportstyrelsen, en faginstans under næringsdepartementet, hadde brutt flere sikkerhetslover da driften av IT-systemet ble overlatt til IBM gjennom såkalt outsourcing. Og via IBMs underleverandører har ikke-sikkerhetsklarert, østeuropeisk IT-personell fått tilgang til enorme mengder til dels følsomme opplysninger, blant annet om verditransporter, personer med hemmelig adresse og om grupper av jagerflygere.


Eksperter: Alvorlig krise for Sveriges regjering

Regjeringen til Stefan Löfven er rammet av sin hittil alvorligste krise, fastslår svenske eksperter.

Når det politiske lavtrykket øker som det gjør, kan årsaken sammenfattes med at «ingen av oss har snakket sammen». Statsministeren hevder å ha blitt informert om den to år gamle affæren først i januar i år. Det har åpenbart sviktet i kommunikasjonen internt i systemet, inklusive regjeringskollegiet og, konstitusjonelt alvorlig, mellom regjering og riksdag. Normalt har sjefen selv et overordnet ansvar for rutiner som sikrer ham nødvendig informasjon. Og normalt bør ikke nødvendig åpenhet først komme som følge av medieavsløringer.

For her handler det om ikke bare personers og institusjoners, men om rikets sikkerhet.


Eksperter kan ikke utelukke at digitale offentlige tjenester gir datalekkasjer

Nasjonal sikkerhetsmyndighet mener det må være nasjonal kontroll over sensitive data og kan ikke utelukke at viktige opplysninger lekker ut når IT outsources. 

Noen tiår inn i dataalderen er IT-sikkerhet et velkjent tema for folk flest. Men man kan bare undre seg over vurderingssvikt på høyt nivå. På vår side av kjølen lød ordet «skandale» i stortinget da det ble kjent at følsomme pasientopplysninger kunne ha kommet på avveie gjennom Helse Sør-Østs IT-outsourcing. Saken i Sverige synes å være langt mer alvorlig. Løfven hadde intet valg da han mandag varslet full gransking.

Samtidig varsles det innstramning i outsourcing, noe som vel strengt tatt er ivaretatt av lovverket allerede. Snarere er det bevissthetsnivået på alle plan som må strammes opp. Ved drifting av statlige så vel som store private dataregistre, må prinsippet om billigste anbud veies opp mot sikkerheten. Selvsagt. Statsminister Løfven kaller saken uten omsvøp for et ”havari”, ”skandale” brukes også. Med det som nå avdekkes, har den nærmest karakter av en planlagt skandale. Helst bør den bli en kraftig vekker.


Minilederen: Også du min skatt

Lofoten sliter med avføring, søppel og parkering på grunn av stort turisttrykk. Småkommuner har ikke råd til å ordne opp selv og vil innføre turistskatt, skriver VG.

Nå er det vel snart på tid å innføre skatt på det å innføre skatt.