Marked i vekst

Fortsatt må det stå enhver fritt å bruke sine egne penger på egen helse

Folkebladet på lederplass 25. juli 2017
leder

VALG Behandlingsforsikringer fortjener en plass når helse på nytt blir et valgkamptema.  Foto: Scanpix

helseforsikringer er tolvdoblet på ti år og passerte i fjor en halv million. Aftenposten fortalte nylig om en fornøyd kunde, som gjennom forsikringsavtalen i sin bedrift fikk behandling for prolaps etter halvannen uke. Dermed var han tilbake i jobb to måneder før han erfaringsmessig ville ha kommet så langt som til konsultasjon i det offentlige helsevesenet. Det er nok mange som kan bidra med tilsvarende historier, der både pasienten, arbeidsgiveren og samfunnet er blitt spart for langvarige sykemeldinger. Men også oppmuntrende helsehistorier kan vise seg mer sammensatte i et helhetsperspektiv.

Helseforskere peker på noen forhold som må med i totalvurderingen. Ventetiden for de lavest prioriterte lidelsene trekker nødvendigvis opp gjennomsnittlig behandlingstid i det offentlige, sammenligninger med private gir dermed et skjevt bilde. Når en bedrift lykkes i å få ned sykefraværet, spiller helseforsikringen ofte en beskjeden rolle. Og underbehandling i det offentlige kan ha sin motsats i overbehandling i det private. To forskjelligartede utviklingstrekk, som krever årvåkenhet og nødvendige tiltak fra helsemyndighetenes side.

Et eksempel på godt samspill mellom offentlig og privat kunne være om sistnevnte tok hånd om noen plagsomme, men mindre alvorlige — og derfor lavt prioriterte — lidelser. Men hva skjer når forsikringsbransjen videreutvikler sine tilbud overfor blant annet kreftpasienter, en sektor hvor økende tilfang av dyr behandling skjerper kravene til prioritering — prioritering av helseressurser totalt sett? Fortsatt må det stå enhver fritt å bruke sine egne penger på egen helse, men de valg man tar, bør være mest mulig opplyste og rasjonelle.

Behandlingsforsikringer fortjener en plass når helse på nytt blir et valgkamptema. For her ligger det noen utfordringer som ethvert ansvarlig parti må ta tak i, og som helst ikke bør forkludres av en stort sett overdreven frykt for et todelt helsevesen eller av ideologibaserte forenklinger. Og kanskje gir det håp om en nøktern og fremtidsrettet debatt at den i særklasse bratteste veksten i private helseforsikringer fant sted under den rødgrønne regjeringen, der den siste helseministeren het Jonas Gahr Støre (Ap)?


Minilederen: Fartsfest

4.000 mennesker fant veien til Målselv fjellandsby i helga og fikk med seg årets bakkeløp, som omtales som Norges råeste.

Det vart fart i både publikum og deltakerne.