Signal til studenter

En høyere utdanning innen informasjonsteknologi betyr ikke lenger jobbsøking begrenset til it-bransjen

Folkebladet på lederplass 21. juli 2017
leder

134.000 unge har denne uken fått svar på sine søknader om studieplass, 94.101 av dem et positivt sådant, og erfaringsmessig er det tatt høyde for overbooking og frafall. Antallet studieplasser som skal fylles i høst er 55.831, en tilvekst på 2,5 fra i fjor. Tallene fra årets Samordna opptak er egnet til å bekrefte vårt selvbilde som en kunnskapsnasjon. Men er det godt nok samsvar mellom trendene i studievalg og forventet behov på fremtidens arbeidsmarked? Statistikken tyder i alle fall på at søkerne til landets universiteter og høyskoler i økende grad fanger opp samfunnets signaler. Det er mindre rom for velmente råd av typen: velger du noen fag du liker, får du deg alltids noe å gjøre.

En trend synes å være en kombinasjon av trygghet for jobb og samfunnets behov. På tabellen over høyest poengkrav fyller medisinske fag 13 av de 14 øverste plassene. Lærerutdanningen er i siget, men neppe nok. For realfagene fortsetter den bekymringsfulle nedgangen i søkertall, mens et nasjonalt satsingsområde som reiseliv står på stedet marsj fra i fjor. Sivilingeniørstudiet og informasjonsteknologi har fått en prosentvis betydelig økning tilvekst i studieplasser, og den veksten må forsterkes.

For mens signaler fra oljeindustrien etter oljeprisfallet har skremt mange fra å søke seg i den retningen, er it-kompetanse noe som griper inn i det aller meste, og behovet vil utvilsomt øke fremover. En høyere utdanning innen informasjonsteknologi betyr ikke lenger jobbsøking begrenset til it-bransjen. Og det kan nøkternt konstateres at etterspørselen etter it-kompetanse på dagens arbeidsmarked – og interessen i søkermassen til Samordna opptak– er langt større enn hva utdanningsinstitusjonene klarer å dekke.

Hvilke typer it-kompetanse det bør satses mest på for de neste 10-20-30 årene, er et spørsmål som hverken krystallkuler eller datamaskiner kan besvare. Men kunnskaper som gjør det mulig å tilpasse seg utviklingen vil være avgjørende for innovasjon og vekst, i en tid med økende internasjonal konkurranse. Et ”riktig” signal til studenter må si noe om både antatt jobbtrygghet og samfunnets antatte behov og derfor noe om det evig tilbakevendende, noe forslitte, men like uomgjengelige ordet ”omstilling”.


Minilederen: Sommer?

Meteorologene melder om at det er sommervær i vente i den nordlige landsdelen.

Da er det vel bort med blåswix og frem med solfaktoren.