Rydd opp, Helgesen

Det finnes flere argumenter for et obligatorisk register på linje med veitrafikken

Folkebladet på lederplass 18. juli 2017
leder

RYDDE OPP I denne saken må det snarest ryddes opp.  Foto: Krister Sørbø / NTB scanpix

uten noen runder om innføring av vrakpant og gjeninnføring av et småbåtregister. Men denne sommeren var det begrunnede forventninger om håndfaste resultater, etter at det borgerlige stortingsflertallet fikk satt av 300 millioner kroner til en ny tilskuddsordning på årets statsbudsjett, for kassering av blant annet fritidsbåter. Fra båtbransjen og båtfolkets organisasjoner ble vedtaket utropt til årets julegave. For henlagte, helt og halvt utrangerte lystfartøyer utgjør et stort og økende forsøplings- og miljøproblem langs norskekysten, det være seg i havneområder, på strender eller i form av ureglementerte båtkirkegårder. Så hva gjenstår for å få satt den vedtatte vrakpantordningen ut i livet?

Fremdeles ganske mye, viser det seg. I et Dagrevy-innslag forleden ga klima-og miljøminister Vidar Helgesen (H) en grei oversikt over biter som ikke er på plass, deriblant et landsdekkende mottakssystem med nødvendige fasiliteter. Spørsmålet om, og i så fall hvordan, den vedtatte vrakpanten på 15.000 kroner skal graderes etter båtstørrelse og —type, later heller ikke til å være avklart. Og hvordan skal pantebeløpet fordeles mellom båteieren og mottaksapparatet?

Men bakom synger det småbåtregisteret som Bondevik 2-regjeringen fjernet og som Solberg-regjeringen ikke har planer om å gjeninnføre. For Frp er det noe av en kampsak å nøye seg med det frivillige båtregisteret, av frykt for å påføre båtfolket en ny statlige melkeku. Frykten er ikke ubegrunnet. Men hvordan forvisse seg om at det i ethvert tilfelle er den rettmessige eieren, og ikke for eksempel en båttyv, som leverer inn en båt til vraking når det ikke finnes noe register?

Det finnes flere argumenter for et obligatorisk register på linje med veitrafikken, eksempelvis kan det kreve store politiressurser å fastslå om en drivende, folketom båt skyldes en ulykke. I det hele tatt spørs det om ikke tiden arbeider for et offentlig register, med tanke på at hver fjerde husstand har båt. I første omgang har saken utløst en sommerlig feide mellom regjeringspartiene, der Frps finanspolitiker Roy Steffensen beskylder Helgesen for brudd på budsjettforliket. Uansett, i denne saken må det snarest ryddes opp, slik at opprydningen kan komme i gang.


Minilederen: Iskald mynt

Flere islendinger frykter nå at det går mot en ny økonomiske kollaps . Etter finanskrisen er det en femdobling av turismen som har berget den islandske økonomien. Dagens Næringsliv melder at i år kommer det rundt 2,5 millioner turister til ladet.

Da gjelder det bare for islendingene å ha is i magen.