Fornuftig forslag

En hovedstrategi bør imidlertid være å styrke seksualundervisningen i skolen

Folkebladet på lederplass 17. juli 2017
leder

FORNUFTIG «Om sider ved ungdomspartienes forslag trenger å avklares, bør departementet gjøre nettopp det. For forslaget i seg selv er konstruktivt.  Foto: Heiko Junge, Scanpix

fellesopprop tar partienes ungdomsorganisasjoner til orde for gratis reseptbelagt prevensjon også for unge under 16 år.

Og ungdomspartiene er i godt selskap. Bak anmodningen står også Landsgruppen av helsesøstre, jordmorforeninger og stiftelsen Sex og samfunn. Fra moderpartiene har det foreløpig ikke kommet så mange reaksjoner. Men de som møter størst skepsis på hjemmebane, synes å være KrFs Ungdom. KrFU-leder Ida Lindtveit har imidlertid gode argumenter, og det som bør veie tyngst — ikke minst i KrF-leiren — er at gratis og lett tilgjengelig prevensjon er blant de mest effektive tiltakene for å hindre uønskede svangerskap og dermed forebygge abort.

Erfaringene er nemlig gode med gratis p-piller, spiral og annen reseptbelagt prevensjon til aldersgruppen 16-20 år. Å utvide ordningen opp til 24 år, er programfestet av flere partier og burde vært innført for lengst. Å fjerne den nedre aldersgrensen reiser imidlertid flere spørsmål, knyttet til både juss og etikk. Lovverket setter som kjent den seksuelle lavalderen til 16 år. Ordninger som kan lette tilgangen til prevensjon bør imidlertid ta utgangspunktet i seksualadferden slik den faktisk er.

Og det står jo ikke til å nekte at det finnes noen sprik mellom adferd og paragrafer. At en utvidelse av gratisordningen kan forsterke det generelle sexpresset i ungdomsmiljøer, er mulig, men neppe dokumentert. KrFU-lederen har imidlertid et viktig poeng i at fjerning av 16-årsgrensen like gjerne kan senke terskelen for å ta kontakt med helsevesenet, noe som kan føre til gode samtaler om de ting det ikke alltid er så lett å snakke med foreldre om. En hovedstrategi bør imidlertid være å styrke seksualundervisningen i skolen, noe også ungdomspartiene legger vekt på.

Helseminister Bent Høies (H) politiske rådgiver Mathilde Tybring-Gjedde uttrykker forståelse for at det virker urimelig når unge under 16 år må betale full pris for hormonell prevensjon. På NRK forleden forsikret hun at departementet ”ser på regelverket”. Mye tilsier at man bør se nøye på, og helst ikke altfor lenge.

Om sider ved ungdomspartienes forslag trenger å avklares, bør departementet gjøre nettopp det. For forslaget i seg selv er konstruktivt.


Minilederen: Kontantene flyr

Både flyselskapet Widerøe og Norwegian har store problemer med å skaffe crew til sine fly og må derfor kansellere flere flygninger. Dette koster selskapene dyrt.

Pengene flyr.