Kutt som rammer de svakeste

  Foto: Trond Sandnes (tegning)

Lange ventelister for å få den hjelpen de trenger, er både uverdig og lite fornuftig

Folkebladet på lederplass 13. juli 2017
leder

PPT Midt-Troms kan måtte kutte i bemanningen. Det interkommunale samarbeidet leverer tjenester for kommunene Lenvik, Berg, Torsken, Tranøy og Sørreisa. Det er kommunenes anstrengte økonomi som er årsaken til nedskjæringene som nå truer PP-tjenesten. Daglig leder i Midt-Troms regionråd, Louis S. Edvardsen, bekrefter at administrativt råd har ment at også de interkommunale enhetene må ta sin del av byrden. Ikke ved direkte kronekutt, men ved at budsjettet for 2018 blir på samme kronebeløp som i år. Regionrådet har sluttet seg til dette, noe som innebærer en budsjettsvekkelse på to og en halv til tre prosent for PP-tjenesten, Pedagogisk senter, Arbeidsgiverkontrollen og Løkta.

PP-tjenesten er der for å hjelpe barn, elever, lærekandidater, lærlinger, praksisbrevkandidater og voksne med behov for særskilt tilrettelegging. Det kan være språk- og talevansker, lese- og skrivevansker, konsentrasjonsvansker, sosiale og emosjonelle vansker, adferdsvansker og lignende. Formålet er selvsagt å gi de som trenger det et likeverdig og godt tilpasset pedagogisk tilbud. Rektor ved Vikstranda skole i Vangsvik, Ulf Fredriksen, opplyser at over 15 prosent av elevmassen har behov for ulike typer hjelp, utredning og bistand.

Å la budsjettet for 2018 ha samme kronebeløp som i år, kan i utgangspunktet synes uskyldig og betydningsløst — men konsekvensene blir at PP-tjenesten ikke vil kunne bemanne fullt ut fremover. Dette vil innebære lengre ventetid for alle som har behov for hjelp fra PPT Midt-Troms. Leder i utvalg for helse og omsorg i Lenvik, Line Miriam Sandberg, mener kutt i budsjettet til PPT er uforsvarlig. Hun mener tjenestetilbudet i Midt-Troms allerede er skjært ned til beinet. Vi deler denne bekymringen.

Å la barn, unge og andre med behov for spesiell tilrettelegging stå på lange ventelister for å få den hjelpen de trenger, er både uverdig og lite fornuftig. De som har behov for hjelp til selvhjelp av PPT må få det tilbudet raskest mulig. Blir hjelpetiltak iverksatt for seint for mange av de det gjelder, så kan det også få konsekvenser for kostnadene på andre budsjettområder. Da går vinninga fort opp i spinninga. Alle kommunene bør derfor lete med lys og lykte for å finne midler til PPT, når budsjettene for 2018 skal vedtas til høsten.


Minilederen: Hodet over vann

Beinhard budsjettdisiplin og kutt i lønnsutgifter gjør at Polarbadet nå går med overskudd på drifta.

Da går det altså på sett og vis an å bade seg til suksess likevel...?