Oppløftende resultater av fraværsregler

Ved inngangen til høstens stortingsvalg håper vi det ikke sankes stemmer på eventuelle løfter om å reversere fraværsreglene

Folkebladet på lederplass 27. juni 2017
leder

De mye omtalte fraværsregelene i den videregående skolen har virket i ett år, og resultanene er oppløftende.

Fra hele landet strømmer det inn meldinger om positiv effekt på fravær og karakterer. De tre første månedene i år gikk fraværet ved en rekke videregående skoler ned med opptil 40 prosent sammenlignet med året før. De beste skolene kunne rapportere om halvert fravær før jul.

Det er åpenbart at prestasjoner, standpunkt- og eksamenskarakterer og strykprosent påvirkes av et innstrammet regelverk. Det er like åpenbart blitt et større press på at de unge skal komme seg på skolen. Det må utelukkende være positivt.

Flere har hevdet at nye fraværsgrenser ville kunne skape problemer for elever med kroniske sykdommer. Det er rapportert om elever som må stille med ny legeerklæring hver gang vedkommende er nødt til å være borte fra skolen.

Det er gode grunner til å se på utilsiktede virkninger av den nye fraværsordningen, også det faktum at leger har fått en tidsmessig ekstrabelastning med skoleelever som må få dokumentert gyldig fravær.

Det er uansett viktig å minne både den oppvoksende generasjon, og deres foreldre på at både grunnskolen og den videregående skolen også har som mål å forberede elevene på videre studier og arbeidsliv. Fraværsreglene må være ett av mange tiltak for å berede grunnen for de unge som skal bli voksne.

En liten skjult hemmelighet blant arbeidsgiverne er at man ikke tar lett på fraværshistorikken til den som søker jobb. Det bør ikke komme som noen overraskelse på noen at den som betaler lønna ønsker temmelig mye igjen fra den ansatte, i form av tid brukt på jobb. Samtidig er de fleste arbeidsgivere fleksible når en arbeidstaker er sykdomsrammet.

Ved inngangen til høstens stortingsvalg håper vi det ikke sankes stemmer på eventuelle løfter om å reversere fraværsreglene.


Minilederen: Ny oljealder

Statoil har lagt fram planene for Castberg-feltet i Barentshavet, med investeringer for rundt 50 milliarder kroner. Statoil-kontoret i Harstad styrkes med 40-45 ansatte, mens Hammerfest får 55 nye årsverk med helikopterbase og offshoreorganisasjon.

Oljealderen i nord er ikke over.