Er barnas sommerferie for lang?

Det mangler bare noen få dager på at det er skolefritt halvparten av årets dager.

Folkebladet på lederplass 23. juni 2017
leder

For få dager siden kunne tusenvis av skolebarn i Midt-Tromsregionen slippe jubelen løs. Et skoleår er unnagjort, og nå venter en lang sommerferie. Ferie er nødvendig, og vel fortjent. Det er likevel grunn til å diskutere om ikke dagens skoleferie er for lang.

Skoleruta, som det heter, viser nemlig at det i løpet av ett år er 190 skoledager og 175 fridager. Det mangler altså noen få dager på at det er skolefritt halvparten av årets dager. Til sammenligning har Danmark, Nederland og Frankrike sommerferie i seks uker. For ytterligere sammenligning, kan det nevnes at skoleåret i Japan er 243 dager. Det vil i praksis si at japanske barn har 265 dager mer på skolen etter fem års skolegang.

Debatten om skolefri og antall feriedager dukker opp med ujevne mellomrom, men den har en tendens til raskt å stilne av. Det er synd, for innhold og kvalitet i skolen henger åpenbart sammen med tiden som forbrukes. Det er en kjensgjerning at tiden vi legger ned i noe, i stor grad er avgjørende for hvor godt sluttresultatet blir.

Sosiolog Karl Alexander ved John Hopkins-universitetet har studert sommerferiens effekt på elevenes skoleferdigheter på en skole i Baltimore. Hans konklusjon var at barn som gikk på kurs og sommerskoler, og fikk oppfølging gjennom sommerferien, scoret langt bedre enn de som ikke fikk tilsvarende tilbud. Også andre skoleforskere peker også på lang sommerferie som en hemsko for barns læring.

Nå er ikke forskning gjennomført i utlandet nødvendigvis overførbar til norske forhold. Det er likevel et poeng å skaffe oss mer kunnskap om hvilken effekt lange sommerferier har. Uten den kunnskapen kan man i alle fall ikke tilbakevise påstanden om at litt kortere ferier og litt flere skoledager, vil kunne gi barna bedre tid til å lære det de trenger på skolen. For øvrig vil det dessuten gjøre det mulig å ha mer av læringen på skolen, og dermed mindre lekser.


Minilederen: Senja eller Finnsnes

Frps Ole Kristian Berntsen foreslår at den nye storkommunen skal hete Finnsnes og ikke Senja som er foreslått. I dag skal saken avgjøres i det første felles kommunestyremøte med Lenvik, Tranøy, Berg og Torsken kommune. Berntsen sier til Nordlys at det er rart at rossfjordværinger skal bli senjaværinger.

Nå er det nå en gang slik at dersom en hund blir født i en stall blir den ikke en hest.