Flere spørsmål enn svar etter landmaktutredningen

Landmaktutredningen...  Foto: Trond Sandnes (tegning)

Usikkerheten om framtida er fortsatt påtrengende

Folkebladet på lederplass 21. juni 2017
leder

Landmaktutredningen som ble presentert mandag ettermiddag etterlater flere spørsmål enn svar om Forsvarets framtid i Midt-Troms.

Mest dramatisk for vår region er at utredningen tar til orde for at Hæren må klare seg uten egne helikoptre til transportstøtte. Alternativet kan være å bruke dagens Bell-helikoptre i kombinasjon med sivilt innleide helikoptre. På ønskelista står imidlertid 15 nye middels tunge helikoptre, men utredningen slår brutalt fast at det har man ikke råd til, dersom man skal bruke penger på kampluftvern, nye stridsvogner og langtrekkende artilleri, som utvalget bak landmaktutredningen vil prioritere.

Arbeiderpartiet parerer umiddelbart med at det fortsatt skal være helikopterstøtte til Hæren lokalisert på Bardufoss, og at Bardufoss skal være det sentrale helikoptermiljøet for Hæren og Kystvakta, med lokal ledelse, fagfolk, materiell og utststyr. Ap har slitt med troverdigheten i helikoptersaken, og hva partiet legger i at «hæren skal ha helikopterstøtte» er uklart, og beroliger ingen i Midt-Troms.

Beroliget blir vi heller ikke av det som skrives i utredningen om 2. bataljon på Skjold. Bataljonen skal omorganiseres til en «mekanisert bataljon med resvervemateriell», en formulering som stinker nedleggelse og reserveløsning lang vei. En flik av trøst finnes i forslaget om å opprette en rekruttskole for landforsvaret på Skjold, samtidig som verneplikten for brigadesoldater økes fra 12 til 16 måneder for høykompetansestillinger. I tillegg foreslås det at Hæren og Heimevernet får samme ledelse. Hva dette vil bety lokalt for antall soldater, ledelse og ressurser er ikke klart, og betyr dermed nye ubesvarte spørsmål.

For Setermoen er det gode nyheter at man fortsatt legger til grunn at stridsvogner skal være hovedvåpenet i et defensivt forsvar, og at dagens kapasitet skal erstattes med nye og mer moderne stridsvogner. Det gir signaler om at stridsvognmiljøet på Setermoen fortsatt skal ha høy prioritet.

Men i sum, etter at forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen og brigader Aril Brandvik la fram landmaktutredningen, må vi slå fast at Forsvaret tilstedeværelse i Midt-Troms og etableringene i regionen fortsatt er satt under voldsomt press. Og at usikkerheten om framtida fortsatt er påtrengende.


Minilederen: Oppvask

Lenvik kommune mener at vaskestoppen i sommer ved Finnsnes bo- og aktivitetssenter «ikke er så alvorlig som det framkommer i media».

Ja vel. Da var det altså vår feil. Eller er det noen andre som burde vaske seg?