Beskyttelse mot terror

ANGREP Tolv personer er pågrepet i Øst-London i forbindelse med lørdagens angrep i London. 

Aakkurat nå er det ikke tid for å være naiv eller sitte på gjerdet. Med batong.

Folkebladet på lederplass 8. juni 2017
leder

Terrorangrepene i London har aktualisert debatten om generell bevæpning av norske politibetjener.

I løpet av åtte minutter skal britisk politi ha uskadeliggjort de tre terroristene og sannsynligvis berget en rekke sivile menneskeliv i pinsehelga. Blodbadet gjør stort inntrykk på oss alle, og setter naturlig nok i gang en debatt om både forebygging og beredskap.

Tre grufulle terroranslag i England kommer ubehagelig nært. Mange nordmenn tar turen til London og Manchester med jevne mellomrom. Dess nærmere man kommer denne galskapen, dess mer bekymret blir man for seg og sine — og da er det også nærliggende å tenke på behovet for beskyttelse.

Bruk av store kjøretøyer som våpen nådde nylig Stockholm med fatalt utfall. Det gjorde at norske politimyndigheter tok sine forholdsregler på selveste 17. mai. Det er et ubehagelig syn, men såpass irrasjonelle og fanatiske angrep på vestlig kultur og levesett, krever rett og slett mottiltak, slik man i sin tid gjorde med strengere sikkerhetskontroll på flyplassene eller 11. september 2001.

Punkt èn er å insistere på å leve videre i tråd med sentrale verdier i vårt demokrati, men samtidig må vi sørge for å bruke det som står i vår makt for å beskytte folk flest og de som er satt til å skape trygghet. Generell bevæpning av våre politibetjenter er omstridt, men vi lever i en form for unntakstilstand, der det også i Norge med all sannsynlighet kommer et terrorangrep på uskyldige. Det er også problematisk å sende politiet på jobb uten nødvendig verktøy, når faren for terror er såvidt høy.

Det er umulig å gardere seg 100 prosent mot ondskapens voldsspiral. Men det er viktig å merke seg at Politiets fellesforbund er så klar på at lignende episoder i Norge vil kreve en helt annen responstid enn det vi har i dag. Det er hensyn som må vektes høyt. Det er synd om vi trenger en ny blodig påminnelse om hvor viktig beredskap og politiressurser er for oss alle. Det gjelder naturligvis også for etterretning overfor radikaliserte mennesker, som er kapabel til å forårsake samme type lidelser her til lands, inkludert distriktrene der responstid er et evig tema.

Hvorvidt dette bør være en permanent situasjon må naturligvis være basert på de beredskapsmeldinger vi har og verden rundt oss, men akkurat nå er det ikke tid for å være naiv eller sitte på gjerdet. Med batong.


Minilederen: Tunnellsyn

To Senja-tunneller skal stenges for å bytte skilt og arrangere brannøvelse.

Noen håper vel heller de skal stenges på grunn av asfaltering...