Reglene i utmarka må følges

Det som er moro og bekymringsløst i nuet, kan raskt bli trist og brutalt for veldig mange mennesker

Folkebladet på lederplass 19. april 2017
leder

For egen og andres helbred bør scooterførere forholde seg til lover og regler som er satt for ferdsel i utmark. Like selvfølgelig er det å vise respekt for dem som er satt til å kontrollere atferden, enten de kommer med scooter, helikopter – eller fallskjerm for den saks skyld.

Det raser en voldsom debatt i de tradisjonelle mediene og på sosiale medier om kontrollvirksomheten, der både politi og Statens Naturoppsyn får så hjelmen passer. Selvfølgelig skal det være mulig å diskutere regelverk, prioritering og håndtering, men det må være en grunnleggende respekt for at offentlige tjenestemenn er satt til å gjøre en jobb.

Uansett om man er uenig i lovverket, strafferammer og det faktum at tusenlapper i bøter og forelegg gjør et surt innhogg i budsjettet, bør skyldfordelingen være opplagt. Glemmer man å hekte på seg sikkerhetsbeltet, blir det et selvforskyld forelegg, selv om du kjørte ansvarlig uten andre biler i sikte. Glemmer du hjelm for deg og dine blir det dyrt. Da bør den selvkritiske erkjennelsen dukke opp først, spesielt når det er barn involvert,. Så er det fullt mulig å jobbe engasjert og systematisk for et mer liberalt lovverk for motorferdsel i utmark, som at det skal være mulig å campe ved et vann uten å sitte i stim.

Tilstedeværelse er utvilsomt forebyggende, det samme er en bot som svir. Når bøtenivået sammenlignes med andre forbrytelser handler det om en naturlig rettferdighetsfølelse, men det kan altså tenkes at det er andre forbrytelser som blir tatt for lett på i samfunnet. Det er verken Statens Naturoppsyn eller politiet som regulerer bøter. Her er det domstolene som har ansvaret, basert på hva vår lovgivende forsamling har vedtatt.

Først og fremst bør imidlertid drivkraften for å opptre skikkelig være en helt annen. Ulykker og uhell på scooter skjer. Og det vil skje på nytt. Det som er moro og bekymringsløst i nuet, kan raskt bli trist og brutalt for veldig mange mennesker.

Dernest handler det om hvilke holdninger vi kommuniserer, ikke minst til barn og ungdom. Det innebærer blant annet at vi er stolte når barn og unge bruker sikkerhetsutstyr, kjører forsvarlig, og tar hensyn til natur og andre.


Minilederen: Byutvikling...

Tidenes dyreste leilighet er solgt på Finnsnes, til den nette sum av 8,5 millioner kroner. Det er snakk om toppleiligheta i det nye bokomplekset på Nygårdsplatået.

Byutvikling har sin pris...