Tunnelsikkerhet

Det er ingen tvil om at noe må skje med begge tunnelene. Det skal ikke være slik at folk skal føle seg utrygge på vei til og fra sitt eget hjem

Folkebladet på lederplass 20. mars 2017
leder

IS Ørnfjordtunnelen på Senja.  Foto: Ronny Trælvik

ulykke til før det blir foretatt sikring av Fjordgårdtunnelen og Ørnfjordtunnelen.

Aleksander Uteng (Ap) etterlyser utbedringer av Fjordgårdtunnelen- og Ørnfjordtunnelen.

Begge tunnelene har lenge vært ansett som verstinger når det gjelder sikkerhet og framkommelighet.

Likevel har ingen tiltak blitt satt i verk i Ørnfjordtunnelen og Fjordgårdtunnelen i Lenvik kommune.

Uteng forteller at det faller isblokker ned fra taket, og det er matter i taket som er begynt å løsne.

Han sier det er så enkelt som at hvis en isblokk faller ned på en bil, så vil det oppstå en alvorlig situasjon.

Fylkesråd for samferdsel Ivar B. Prestbakmo sier til Folkebladet at det ikke er satt av penger til sikring av disse to tunnelene i 2017. Men han fremholder at det brukes penger på to andre tunneler på Senja inneværende år.

Det er ikke vanskelig å forstå bekymringen til Aleksander Uteng. Han bruker selv Fjordgårdtunnelen og forteller at forholdene har over tid utviklet seg til et uholdbart nivå.

– Når isblokker begynner å falle ned synes jeg det har gått for langt, sier Uteng.

Det er ingen tvil om at noe må skje med tanke på sikring av begge tunnelene. Det skal ikke være slik at folk skal føle seg utrygge på vei til eller fra sitt eget hjem. Denne saken må rett og slett prioriteres og den må prioriteres høyt.

Vi har alt for mange eksempel i Norge der det har måttet en alvorlig hendelse til før noe blir gjort.

I mange av tilfellene har det gått liv tapt og medført store materielle skader. Det må vi ikke risikere på Senja.


Minilederen: Skatteparadis

Ordfører i Sørreisa Jan-Eirik Nordahl markedsfører sin egen kommune som et skatteparadis i Troms ifølge avisa Nordlys.

Så spørs det jo hvor lenge «Adam» er i paradis denne gangen.