Lørdagskommentar

Tidenes bomskudd

Til forsvarssjefen kan det kanskje være greit å anbefale Rolf Jacobsens dikt, «Det meste er nord» – som vi får håpe og tro «nordområde-regjeringen» kan på rams og har i bakhodet når de endelige beslutningene skal tas.

Sjefredaktør Steinulf Henriksen i Folkebladet

Faksimile. Folkebladet 14. oktober 2011 

kommentar

DERSOM REGJERINGEN følger forsvarssjef Harald Sundes anbefalinger, vil nordområdesatsingen for all framtid bli stemplet som flause, fiasko og fallitt. Regjeringens prestisjeprosjekt, «Nye byggesteiner i nord», vil stå så ribbet tilbake at den til sammenligning vil få tidligere statsminister Thorbjørn Jaglands kjempekollaps med «Det norske hus» til å framstå som en politisk parentes.

Debatt: Hva mener du om nordområdesatsinga?

VIL VIRKELIG denne regjering seg selv så vondt?

24. NOVEMBER overleverer forsvarssjef Harald Sunde sine «fagmilitære råd» til forsvarsminister Grete Faremo. Innholdet er sprengstoff. Foreløpig er opplysningene stemplet fortrolige, men lekkasjene har vært mange. Både Folkebladet, Nye Troms, Nordlys og NRK har avslørt stadig nye drypp og detaljer, og alle peker i samme retning: Dårlige nyheter for Nord-Norge, ikke minst for Midt-Troms.

HER ER NOE av skrekkberetningen vi offisielt blir fortalt 24. november:

* Kampflybasen skal ligge på Ørlandet.

* Bodø legges ned – 1.000 arbeidsplasser sendes til Trøndelag.

* CRC Sørreisa – også kalt Gumpen – legges ned, 200 arbeidsplasser flyttes til Bodø som plaster på såret.

* Hæren legger ned 2. bataljon på Skjold og flytter til sammen 2.000 offiserer og vernepliktige til Østlandet fra indre Troms.

* Troms militære sykehus (TMS) på Setermoen legges ned.

* Den militære delen av Bardufoss lufthavn legges ned.

* Orion-skvadronen på Andenes bygges ned – og det blir ingen framskutt kampflybase der.

KAN DEN SISTE som forlater landsdelen slukke lyset?

VI STÅR foran tidenes største rasering av forsvarsetableringer og arbeidsplasser i Midt-Troms og landsdelen som helhet. Dersom forsvarssjefen får det som han vil, står vi foran et forsvarshistorisk tidsskille: 2012 blir året da regjeringen og Stortinget vedtar å flytte Forsvarets tyngdepunkt fra nord til sør. 2012 blir året da regjeringens honnørord om «kraftsamling i nord» ble skutt i filler. Og 2012 blir året da regjeringens egen nordområdesatsing blir torpedert.

MED ET ØRLITE forbehold om at noen av de mange lekkasjene ikke stemmer, eller nyanser er blitt borte på veien: Det er nesten så man ikke tror det man leser og hører. Reaksjonene i Nord-Norge er sterkere enn noen sinne – det faktum at Oslo nå er i ferd med å stjele vinter-OL fra Tromsø blir et musepip i forhold til dette protestbrølet fra nord. «Vår egen» Irene Lange Nordahl fra Sørreisa, Sp-representant på Stortinget, går rett i strupen på forsvarssjefen. Hun mener Sunde spiller aktører opp mot hverandre, som brikker i et nøye planlagt spill – og at han handler stikk i strid med regjeringens politikk. At Lange Nordahl selv representerer den rødgrønne regjeringen sier noe om temperaturen i debatten og kampviljen der ute på den politiske slagmarken.

DET ER ALL mulig grunn til å la sirenene tute. Om Sunde hører ulingen fra nord, og endrer noe før han setter sin endelige signatur på sine militærfaglige råd til den nye langtidsplanen for Forsvaret, er kanskje heller tvilsomt. Forsvarsstudie 07 var grunnlaget for den forrige langtidsplanen, som Stortinget vedtok så sent som i 2008. Da var regjeringens nordområdesatsing frisk og fin, og byggesteinene servert på sølvfat av en stolt utenriksminister Jonas Gahr Støre og en henrykt statsminister Jens Stoltenberg. Mer tyngde kunne ikke nordområdesatsingen få, og fra Soria Moria kom klar melding ut: «Regjeringen vil styrke Forsvarets tilstedeværelse og suverenitetshevdelse i nord».

FORSVARSSJEFENS spill med de mest fundamentale brikker i Forsvaret i nord foregår på en helt annen planet enn der regjeringens «Byggesteiner i nord» befinner seg. Det må regjeringen se. Utrykket om at «krig er for komplisert for generalene alene» har nå fått mer gyldighet enn noen sinne – og nå gjelder det forsvarspolitikken i Norge. For forsvarssjefen handler denne «krigen» kanskje bare om Forsvaret, budsjett og penger. Men det er mye mer: Det handler om lokalsamfunn som rammes, om regioner som lammes – og i større perspektiv om overvåking av nordområdene, suverenitetshevdelse, myndighetsutøvelse, ressurskontroll og miljøovervåking.

ALLE SOM HAR studert verdenskartet, vet at det er uendelig langt fra sør i dette landet til nordområdenes ytterste flanker. Til forsvarssjefen kan det kanskje være greit å anbefale Rolf Jacobsens dikt, «Det meste er nord» – som vi får håpe og tro «nordområde-regjeringen» kan på rams og har i bakhodet når de endelige beslutningene skal tas:

"SE MOT NORD. Oftere. Det er langt dette landet, det meste er nord."