Det må handle om mer enn bompenger

  Foto: Trond Sandnes (tegning)

Helt avgjørende løsninger for de kommende generasjoner Senja-innbyggere

Steinulf Henriksen, sjefredaktør i Folkebladet
kommentar

Debatten om den nye Senja-pakken må handle om mye mer enn bompenger. Å finne gode trafikkløsninger i hele denne regionen er et spørsmål om liv og død: Om trafikksikkerhet for alle veifarende — ikke minst barn og unge — og om et næringsliv som vil stoppe opp og kveles dersom de akutte utfordringene innen vei og samferdsel i Senja-regionen ikke løses fort.

For det haster virkelig: I september er produksjonen i gang på lakseslakteriet på Klubben. Da vil det gå ett vogntog ut fra anlegget hvert 20. minutt, som må kjøre på veier uten gang- og sykkelsti og gjennom ei sentrumsgate på Finnsnes som allerede er overbelastet. En trafikk som kommer i tillegg til all trafikken som er der i dag, og som i seg selv vokser år for år. Dette kan bare ikke fortsette. Det må tas grep nå for sikkerhet og miljø.


Tror på stemning for bompenger for å løse veiutfordringer

Senja kommune ønsker et spleiselag med stat og fylke for å løse akutte utfordringer innen vei og samferdsel. Kommunen ønsker også å ha brukerne med på å betale regninga — les bompenger.


Derfor må Senja-politikerne legge all kraft i å få Senja-pakken, som ble presentert mandag, realisert så snart som mulig, og senest innen fire-fem år. Det skal skje gjennom et spleiselag med kommunen, fylkeskommunen, staten — og innbyggerne. Og selvsagt er det umulig å unngå en debatt om bompenger, eller brukerfinansiering som noen synes er et finere ord for å få det mer spiselig.

Men faktum er at vi som innbyggere må ete i oss og fordøye bompenger, fordi det er eneste realistiske løsning for å få på plass de enormt kostnadskrevende, men grunnleggende nødvendige tiltakene som skal gjennomføres: Tunnel gjennom Finnsnes sentrum, opprusting av Gisundbrua, nye gang- og sykkelveier på Silsand, i Trollvika og i Finnfjord, skredsikring og utbedring av sjømatveiene og en rekke miljøtiltak i Finnsnes sentrum.

Og bompenger er blitt «spillereglene» for slike prosjekter i Norge. Se bare til Harstad, der pakke nummer èn er gjennomført med så stor suksess at man nå går løs på Harstad-pakke nummer to.

Selvsagt er bompenger belastende, ikke minst når man ser mulige regnestykker som det Nordlys presenterte tirsdag for en barnefamilie på Tønsnes utenfor Tromsø: De risikerer å måtte punge ut med 30.000 kroner i året når Tromsø innfører bompenger.

For de som skal drive prosessen videre i Senja kommune er det viktig å se på løsninger som er til «å leve med», spesielt med tanke på familier som bor utenfor sentrumsområdene.


Skal bruke 200 millioner til fylkesveier på Senja

I løpet av 2021 og 2022 skal det gjennomføres tiltak på senjaveiene for nærmere 200 millioner kroner.


Prosessen rundt Senja-pakken er tredje forsøk på å lande en trafikkpakke i regionen. Både Lenvik-pakken på slutten av forrige årtusen og Midt-Tromspakken i 2013 ble skutt ned på grunn av politisk motstand mot bompenger og mangel på alternative finansieringsløsninger. Dersom man hadde hatt politisk mot den gangen ville trolig de viktigste trafikkløsningene vært på plass allerede — og bompenger kanskje vært historie. Slik gikk det ikke. Nå gjenstår det å se om alle gode ting er tre for Senja-pakken.

Det viktige nå er at politikerne fokuserer på alle mulighetene og fordelene pakken gir for alle som bor i Senja kommune — og for alle veifarende — spesielt de som transporterer fisk og andre varer. Vi får tryggere veier med gang- og sykkelstier på de mest trafikkerte ferdselsårene inn mot, og ut av byen. Vi får en tunnel med parkeringsmuligheter som legger til rette for miljøgate i sentrum og et bedre bymiljø. Vi får miljørettede tiltak og kollektivløsninger både på Silsand og Finnsnes. Vi får ei sikrere og bredere Gisundbru for de som går og sykler over — mens vi venter på en forbindelse nummer to over eller under Gisundet.

Og ikke minst: Senja-pakken vil bidra til enda mer skredsikring og utbedring av sjømatveiene på Senja, dit det allerede er bevilget 200 millioner kroner de neste to årene.

Folkebladet-TV: Dette mener folk om «Senjapakken» (+)

I sum vil Senja-pakken løse de største samferdselsoppgavene i hele regionen, og være helt avgjørende løsninger for de kommende generasjoner Senja-innbyggere. Og pakken vil være en gave til aktørene i næringslivet, ikke minst i sjømatnæringa, som hver eneste dag frykter at noe alvorlig galt skal skje — ikke minst i møtet mellom vogntog og myke trafikanter.

Torsdag skjer den første historiske politiske behandlingen av Senja-pakken — det skjer i utvalg for samfunnsutvikling i Senja kommune. De første politiske signalene går i kjente spor; Blant annet vender Fremskrittspartiet tommelen ned — det skjer på autopilot når ordet «bompenger» nevnes.

Folkebladet-TV: Ønsker spleiselag for å bedre trafikkforholdene (+)

Oppfordringen må være at gammel prestisje legges til side, og at politikerne fokuserer på mulighetene og alt det positive Senja-pakken vil gi for hele regionen nå og i framtida. Og på samferdselsløsninger som faktisk er tvingende nødvendig for lokalsamfunnet.

Blir dette en ren bompenge-debatt kan løpet fort være kjørt, også for pakke nummer tre.