Det går alltid et tilbaketog

  Foto: Trond Sandnes (tegning)

Vi må ha to tanker i hodet samtidig og si ja takk, begge deler

Sjefredaktør Steinulf Henriksen i Folkebladet

SVARTMALING: «Jonas Gahr Støre har malt seg inn i et hjørne det blir vanskelig å komme ut av».   Foto: Ronald Johansen

BEGGE DELER: «Hadde vi de siste tiårene sett riks- og fylkesveinettet bli rustet opp til en moderne, akseptabel standard, ville diskusjonen vært en helt annen». Her fra Målsnesveien.  Foto: Thomas Rognli

MINISTER HAREIDE: «Ja, han så direkte furten ut — der han sto og snakket om et vedtak det er stort flertall for i Stortinget».   Foto: Terje Pedersen, NTB

kommentar

Arbeiderpartiets desperasjon for å vinne velgere i nord førte til at partiet denne uka sa ja til Nord-Norgebanen. Ikke bare ja til å utrede, men faktisk starte bygginga. Det er isolert sett en sensasjonell snuoperasjon av «et ansvarlig styringsparti» som egentlig har vært imot.

At partiet spiller høyt på jernbanesaken, fikk vi en ny bekreftelse på senere i uka; Ei ny meningsmåling fra NRK som forteller at det nærmest må skje et politisk jordskjelv fram mot valget, dersom ikke Jonas Gahr Støre blir statsminister for ei rødgrønn regjering. Det er da Arbeiderpartiet vil bli konfrontert — og faktisk må ta ansvar for å begynne å legge skinner i nord. Hvis det ikke lykkes, kan denne saken slå tilbake som en dødelig boomerang på partiet. Støre har malt seg inn i et hjørne det blir vanskelig å komme ut av.

Nord-Norgebanen blir et voldsomt kostbart prosjekt — og selv om det akkurat nå er et klart flertall på Stortinget for å faktisk starte bygginga, er det mange politikere — også i Arbeiderpartiet — som er sterkt i tvil om det er et prosjekt som vil bli samfunnsnyttig. Selv Martin Henriksen, en av to fra Ap på Tromsbenken på Stortinget, har forsøkt å svekke vedtaket med å si at det «selvsagt må utredes». Partiets samferdselspolitiske talsmann, Sverre Myrli, heller kaldt vann i blodet på de største jernbane-entusiastene ved å si at «Stortinget aldri fatter prinsippvedtak om bygging av samferdselsprosjekter», og at «Det finnes ikke noe «fast track» for Nord-Norgebanen».

Så mye var Aps støtte til vedtaket om å «be regjeringen sette i gang arbeidet for å realisere Nord-Norgebanen» egentlig verdt.Folkebladet, i likhet med en rekke andre medier i Nord-Norge, har de siste årene gått fra å være tvilende til Nord-Norgebanen, til å si et klart ja. Det gjør også to tredeler av den nordnorske befolkning, et tydelig stemningsskifte de siste årene. Selv den jevne nordlending, som ikke er kjent for verken strengt måtehold eller overdrevet nøkternhet, har syntes prislappen er skremmende høy. 130 milliarder kroner lyder flere anslag nå. Men som en av de største entusiastene blant politikerne i nord, Sandra Borch (Sp) sier, riktignok med utgangspunkt i en pris på rundt 100 milliarder kroner: Det er bare dobbelt så mye som et nytt regjeringskvartal i Oslo vil koste.

Og det er nettopp her kjernen i debatten ligger: Skal vi i nord sitte stille og se på de enorme investeringene som gjøres i det sentrale østlandsområdet, ikke minst i samferdselssektoren? Hadde vi de siste tiårene sett riks- og fylkesveinettet bli rustet opp til en moderne, akseptabel standard, ville diskusjonen vært en helt annen. I stedet har vi opplevd et veinett som forringes og ikke vedlikeholdes. Her framstår vår region og sjømatveiene på Senja som versting.

Vi må ha to tanker i hodet samtidig og si ja takk, begge deler; Både opprusting av riks- og fylkesveier, og en jernbane — som alle andre landsdeler i dette landet tar som en selvfølge. Og det er jo uansett ikke snakk om en Nord-Norgebane i ordets rette forstand; Den vil stoppe i Tromsø, og Finnmark er like fri for skinner. Hvis da ikke Finland, som har betydelig større jernbaneambisjoner i Nord-Norge enn Norge har, kommer Finnmark til unnsetning.


Full jubel på perrongen til Hilde: – Jeg løp ut og heiste opp flagget

Flere har frydet seg over stortingsflertallet som tirsdag ba regjeringen om å sette i gang arbeidet med å realisere Nord-Norgebanen. Størst jubel kom det kanskje fra Hilde Sagland.


Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) ga også ekstra energi til den nordnorske fandenivoldskheten og kamplysten for jernbane, med sin nærmest patetiske opptreden i riksdekkende medier etter det historiske stortingsvedtaket denne uka, med budskapet: Dersom Nord-Norgebanen skal bygges, må alle andre store samferdselsprosjekter de kommende årene vike, også i Nord-Norge. Og hans store bekymring er: At det skapes forventninger i nord som det er helt urealistisk å leve opp til. Ja, han så direkte furten ut — der han sto og snakket om et vedtak det er stort flertall for i Stortinget — i ett av verdens rikeste land. Det var ikke en god seanse for KrF i nord.

Men Hareide har fått varm støtte fra kommentariatet i stort sett alle riksdekkende medier, i alle fall de med adresse Oslo: Dagens Næringsliv skriver på lederplass at «Valgløftet om Nord-Norgebanen er hult. Heldigvis». Aftenposten kaller Nord-Norgebanen for «Verdens dyreste turistattraksjon», mens redaktør Gunnar Stavrum i Nettavisen, som alltid dukker opp i debatten når det handler om satsing i distriktene, tar den helt ut og skriver at løftet om tog til Tromsø «er valgflesk som minner om grovt bedrageri».


Hareide om «historisk» jernbanevedtak: − Null verdi

Alle partier på Stortinget vil utrede Nord-Norgebanen. Tirsdag ettermiddag går flertallet på Stortinget enda lengre og ber regjeringen «sette i gang arbeidet med å realisere Nord-Norgebanen».


Slik er altså verden sett fra Oslo, og hvis vi tar med at NRK TV omtrent samtidig som jernbanedebatten tok av, laget et langt innslag om skiskytter Tiril Eckhoff som mente at Sørkedalsveien i Oslo må bygges ut slik at det er mulig å trene langs veien — så er Oslo-perspektivet i de store mediehusene komplett.

Stemmene fra Oslo sier at Nord-Norgebanen aldri blir bygd. Det kan hende de får rett, og det kan hende først og fremst Arbeiderpartiet må bruke sin første regjeringsperiode til å finne en utvei.

For ett år siden stemte partiet mot å realisere Nord-Norgebanen, og partiets nestleder, nordlendingen Bjørnar Skjæran, kalte da forslaget fra SV og Frp for «useriøst». Ett år senere er det valgkamp, og da tar man det man har i nord: En jernbane som et klart flertall av nordlendigene vil ha, og den enkeltsaken i landsdelen det er enklest å vinne stemmer på.

Det er grunn til å frykte at partiet må skrive om ordtaket at «Det går alltid et tog». Vi snakker i stedet om tilbaketog.


Jubler etter flertall for Nord-Norgebanen:

– Uten korona hadde det blitt kakefest

Det var mange som var fornøyde etter at det ble flertall i Stortinget tirsdag for å be regjeringa igangsette arbeidet med å realisere jernbanen i Nord-Norge. Blant dem Sps Sandra Borch og Aps Nils Foshaug.