En pubs død — koronastøttens fallitt

  Foto: Trond Sandnes (tegning)

Når vi ser slike utslag, bidrar regjeringen og staten til en slags omvendt Robin Hood-taktikk

Steinulf Henriksen, sjefredaktør i Folkebladet
kommentar

Hugos Pub på Finnsnes har stengt ølkranene for godt og meldt oppbud — et finere ord for konkurs. Den viktige kulturscenen og koselige ølpuben ble første offer i vår region for koronapandemien. Men denne brutale utgangen er også et symbol på en statlig koronastøtte-ordning som bommer fullstendig og har spilt fallitt.


Manglende støtte ble spikeren i kista for Hugos: – Jeg er enormt skuffet over regjeringen

Hugo Nordnes mener kompensasjonsordningene i Norge ikke treffer bransjen hans godt nok.


Mens store konsern, også med utenlandske eiere, har mottatt flere hundre millioner kroner i støtte, fikk innehaver Hugo Nordnes utbetalt 16.000 kroner i koronastøtte i januar, som kompensasjon for fjorårets fire siste måneder. Det er et fullstendig latterlig beløp, det er så ubehjepelig lite at det rett og slett er provoserende. Var det slik koronastøtten var tenkt? At store, internasjonale konsern mottar enorme summer — som også kan gå til utbytte for eiere både i Norge og utlandet, mens små, sårbare bedrifter som betyr enormt mye i lokalsamfunnet får smuler som ikke betyr noe som helst i kampen for å overleve?

NEDSNØDD: «Men eksempelet Hugos Pub viser hvor ellevillt galt dette blir. Puben hadde gode forutsetninger for å overleve».  Foto: Lars Olav Rege

I praksis kan steinrike eierne av eksempelvis av Hurtigruten, Scandic-hotellene eller oljeserviceselskapet PGS, som alle har fått over 200 millioner kroner hver i koronastøtte fra staten, sitte i Miami, Sydney, London eller på Bahamas og røyke sigar — mens de ser koronapenger fra det norske oljefondet strømme inn på deres konto Mens en lokal pubeier på Finnsnes får 16.000 kroner og må låse døra for godt. Finansminister Jan Tore Sanner, var det slik det var tenkt? Sanner klarer vel neppe å mobilisere sterke sorgfølelser for en liten, lokal ølpub på hjørnet, men lokalt er engasjementet sterkt og skuffelsene store — noe svært mange har gitt uttrykk for på sosiale medier.Også pubeier Hugo Nordnes er dypt skuffet. Skuffet fordi han først fikk 80.000 kroner i støtte, som kunne ha hjulpet han litt på vei i kampen mot regningsbunken som hopet seg opp da ølkranebe stengte og gjestene uteble. Men så kom beskjeden om at han måtte betale pengene tilbake, fordi ESA-reglementet tilsier at slike beløp ikke kan utbetales til bedrifter som går med underskudd. Enda mer skuffet ble han da støttesummen på 16.000 kroner tikket inn for fire måneders drift, eller manglende sådan. Problemet for Nordnes er at han i oppstartsårtet 2019 gikk med underskudd, som de aller fleste nye aktører i utelivet gjør. Dermed var ikke puben kvalifisert til mer penger i støtte.

Og det er nesten paradoksalt: Systemet for å motta støtte er lagt opp «raskt og ubyråkratisk» — slik regjeringen omtaler det — søknadene behandles automatisk av en datamaskin. Det er ingen å snakke med, ingen å argumentere med, ingen å fortelle om nyansene og konsekvensene dersom støttekronene ikke kommer.


Har holdt stengt siden oktober: – Per idag ser det ut som at vi berger oss

Hugos Pub har hatt stengte dører siden slutten av oktober og innehaver Hugo Nordnes er den eneste ansatte igjen. Nå håper han på en normalsituasjon i løpet av det nye året.


Hugos Pub er den første bedriften i regionen som kaster kortene og melder oppbud direkte relatert til koronapandemien og konsekvensene av nedstengningen. Men det kan komme flere, i alle fall hvis vi ser på antallet bedrifter i vår region som har fått støtte. I siste runde var det bare 20 bedrifter i våre syv kommuner som var kvalifisert, og de fleste av dem fikk noen usle titusener. Unntaket var noen entreprenørbedrifter som fikk noen hundretusener, penger som kanskje hjelper litt på regnskapet, men ikke er noen vesentlig bidrag for å unngå store tap og i verste fall konkurs.

BOMSKUDD: «Finansminister Jan Tore Sanner, var det slik det var tenkt?».  Foto: Stian Jakobsen

Når vi da vet at halvparten av koronapengene, hittil åtte milliarder kroner som den norske stat har delt ut, har gått til fem store konsern, er det noe som er ravende galt. Resten av pengene er fordelt på 2.800 små og mellomstore bedrifter. Vi snakker stort sett om smuler.

Formålet med pengestøtten er å sikre bedrifter som har livets rett en vei ut av koronakrisen — ikke å holde bedrifter i live som ellers ville ha blitt borte. Men eksempelet Hugos Pub viser hvor ellevillt galt dette blir. Puben hadde gode forutsetninger for å overleve, etter å ha kommet seg gjennom en tøff start. Og paradoksalt nok har puber og restauranter sannsynligvis en lys framtid i møte når dette koronahelvetet er over og folk strømmer ut i frihet for å spise, drikke øl og høre levende musikk. Det er en fest og opptur Hugos Pub ikke får være med på. Det viser bare for en vanvittig skivebom regjeringens støtteordninger i enkelte tilfeller kan være.

I Stortinget sist uke fikk finansminister Jan Tore Sanner spørsmål om regjeringen vil forby utbytte til bedrifter som får koronastøtte. Sanner svar var at det er uakseptabelt at koronastøtte brukes til utbytte til eierne. Men regjeringen vil ikke forby det, samtidig som Sanner oppfordret selskapene til å vise moderasjon.

IKKE KVALIFISERT: «Problemet for Hugo Nordnes er at han i oppstartsårtet 2019 gikk med underskudd, som de aller fleste nye aktører i utelivet gjør».   Foto: Arne Ivar Hanssen

Alle skjønner at aksjeutbytte er viktig for at investorer skal gidde å bruke penger på selskaper og dermed bidra til å skape arbeidsplasser. I alle fall i normale tider. Men det blir feil — i alle fall moralsk og etisk — at staten betaler privateide selskaper med penger fra vår felles sparebøsse oljefondet, og at pengene går til å gjøre eierne enda rikere — ikke til å berge bedriftene over kneika og redde arbeidsplasser.

De store konsernene har både eiere og finansieringspartnere som kan hjelpe dem i tøffe tider. Det har ikke de små. Hugos Pub hadde en bank, en huseier og kreditorer som strekte seg langt og hjalp til. Men til slutt var det staten og manglende koronastøtte som førte til stengt pub. Når vi ser slike utslag, bidrar regjeringen og staten til en slags omvendt Robin Hood-taktikk.

Robin Hood var kjent for å ta fra de rike og gi til de fattige. Han var også en treffsikker bueskytter. Regjeringens koronastøtte framstår dessverre verken rettferdig, solidarisk eller treffsikker.

Hugos Pub på Finnsnes har hatt stengte dører siden slutten av oktober og innehaver Hugo Nordnes er den eneste ansatte igjen. Nå håper han på en normalsituasjon i løpet av det nye året.