Nå er det nok — regjeringa må låse opp kirkedøra!

  Foto: Trond Sandnes (tegning)

De har lidd mer enn nok nå

Steinulf Henriksen, sjefredaktør i Folkebladet

REKORD: Antonipillai Johnson Collin, Merry Anjala Johnson Collin og Dilani Johnson Collin.   Foto: Stian Jakobsen

BEVIS: «Hva mer trenger du å høre, Monica Mæland? Hvor massive og oveveldende må bevisene bli?»   Foto: Torstein Bøe, NTB

MORALSK: «Ropstad har ikke det formelle ansvaret i denne saken, men han har et moralsk ansvar».   Foto: Ryan Kelly, NTB

kommentar

Kirkeasyl-saka på Finnsnes er i ferd med å bli en stygg skamplett for regjeringa. Familien på tre fra Sri Lanka går inn i sitt syvende år innenfor kirkas tunge murvegger. Nok er nok! Ekspert-uttalelsene og bevisene for at det ikke er trygt å vende tilbake til hjemlandet, er overveldende. Legg prestisjen til side — slipp familien ut i frihet — nå!

Kan de få friheten i år? Hør Folkepodden nederst i artikkelen

Det er vanskelig å forstå annet enn at det er gått prestisje i saka. At saksbehandlere og byråkrater i Utlendingsnemnda (UNE) har paragrafene og finjussen på sin side når de avslår søknaden om opphold, kan så være. Det er også en ganske vanlig menneskelig reaksjon at noen som har dannet seg en mening og kommet til en konklusjon, står på sitt — og at det sitter langt inne rent «faglig» å endre standpunkt. Men det betyr også at det fort går prestisje i en sak — og det er da politikerne må skjære gjennom.


Per-Inge Søreng er misfornøyd med innsatsen til eget parti i kirkeasylsaken:

– Ikke fornøyd med svaret til Ropstad

Politiker Per-Inge Søreng (Krf) er misfornøyd med svaret til barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (Krf) angående familien som sitter i kirkeasyl på Finnsnes. Han mener Krf`s innsats i regjering for familien er for dårlig.


Et opphold på humanitært grunnlag i Norge er det bare regjeringen som nå kan sørge for. Rent formelt ligger saken på justisminister Monica Mælands bord. Men her har familien og alle støttespillerne møtt en iskald vegg, og knapt fått svar på sine mange spørsmål og henvendelser. Justis- og beredskapsdepartementet støtter seg blindt på UNEs konklusjon.

Derfor en det naturlig å rette fokus mot barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad fra KrF — som også er statsråd for livssynssaker. Ropstad har ikke det formelle ansvaret i denne saken, men han har et moralsk ansvar. Og han representerer et parti som har nestekjærlighet og omsorg for vanskeligstilte mennesker som kjerneverdier. Og ikke minst tilgivelse — som denne saken egentlig handler om. Det springende punkt i Collin-saken er at familien ga mangelfulle opplysninger i det første intervjuet da de kom til Norge. De unnlot å fortelle om sin tilknytning til Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE). Det er derfor de nektes asyl i Norge.


Forsvarstopp bekrefter familiens historie

Både tidligere generalinspektør for hæren, Lars Johan Sølvberg, og Sri Lanka observatør, Lars Fredrik Bleymann, bekrefter historien til familien Collin.


Ropstads svar på et spørsmål fra SVs stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes er at regjeringen skal vurdere en amnesti-løsning for lengeværende, eldre asylsøkere, men at saken er blitt utsatt på grunn av koronapandemien. Det er et svar verken familien eller støtteguppa på Finnsnes er fornøyd med, selv om det er her håpet ligger. Per-Inge Søreng i Senja KrF er misfornøyd med eget parti, og mener KrF i regjering tar for nye hensyn til storebror Høyre.

Justisminister Monica Mæland og departementet har nå fått servert så mange rapporter, beskrivelser, uttalelser og klare bevis, at det burde være en selvfølge å skjære gjennom og gi familien Collin amnesti og frihet i Norge:

Menneskerettsaktivist Ruki Fernando intervjuet fem mennesker på Sri Lanka, blant annet to prester tilknyttet samme kirke som familien. Alle fem hevdet det var risikabelt for familien Collin å returnere.


Ropstad kommenterer ikke kirkeasyl-saka

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad vil ikke kommentere kirkeasylsaka. Han kjører i stedet fram parlamentarisk leder Hans Fredrik Grøvan (KrF).


En britisk journalist, som av sikkerhetsmessige hensyn ikke vil stå frem med navn, har skrevet en rapport som bekrefter familiens historie. Rapporten er sendt UNE. Professor og Sri Lanka-ekspert Øivind Fuglerud ved Universitetet i Oslo har gitt ekspertuttalelse i saka. Han mener familien vil være utsatt for stor risiko for forfølgelse og overgrep hvis de skulle bli returnert til Sri Lanka. Professor og Sri Lanka-ekspert Iselin Frydenlund ved MF vitenskapelig høyskole (menighetsfakultet) mener norske myndigheter ville ta en svært stor risiko ved å sende familien tilbake til Sri Lanka, en risiko som ikke er en rettsstat verdig.

Tidligere fredsmegler på Sri Lanka, ex. SV-statsråd Erik Solheim har samme oppfatning om faren ved retur som Frydenlund og Fuglerud. Og nylig har både tidligere generalinspektør for Hæren, Lars Johan Sølvberg, og Sri Lanka-observatør Lars Fredrik Bleymann, bekreftet historien til familien Collin og deres tette tilknytning til tamiltigrene i LTTE.


Dilani (32) og familien har sittet i kirkeasyl i over seks år: – Det er nytt håp. Jeg har troen på at det kan skje noe nå

I over seks år har Dilani Johnsen Collin og foreldrene Antonipillai og Merry Anjala ikke beveget seg utenfor veggene til Finnsnes kirke. Nå øyner de nytt håp.


Flere tamilske organisasjoner i Norge bekrefter livsfaren ved retur av familien, senest en sterk uttalelse fra Norway Tamil Sangam som ble sendt torsdag denne uka til statsminister Erna Solberg, som beskriver et regime på Sri Lanka som undertrykker meningsmotstandere, at tortur er utbredt — og at tilbakevendende LTTE-støtespillere ikke er garantert en rettferdig rettsprosess.

Hva mer trenger du å høre, Monica Mæland? Hvor massive og oveveldende må bevisene bli? Og tar virkelig denne regjeringen sjansen på å sende en familie ut av landet med så klare advarsler hengende som vedlegg til saken?


Tapte saken i tingretten — støttegruppa gir ikke opp

Familien Collin som er i kirkeasyl i Finnsnes kirke tapte søksmålet mot Staten ved Utlendingsnemnda (UNE). Men familiens støttegruppe har ingen planer om å gi opp, dommen girer dem bare ytterligere opp.


Og hvor lenge skal regjeringen neglisjere et enstemmig fylkesting, et enstemmig Senja kommunestyre, en engasjert biskop, ei støttegruppe hvor både antall medlemmer og sinne og frustrasjon vokser dag for dag? Nå har gruppa «#6 år er nok» 1.300 medlemmer.

Familien Collin har satt «norgesrekord» i kirkeasyl i Norge. Det finnes ingen saker som kan sammenlignes. Derfor vil ikke et amnesti for denne lille familien danne noe form for presedens. Og for å ta den menneskelige inngangen på saken, på siden av lover, regler og paragrafer: Ingen sitter frivillig inne i ei kirke i over seks år hvis de ikke har en god grunn til det og er redde for sine egne liv.


Ber regjeringen gi amnesti til kirkeasylanter

Under årsmøte i Senja KrF før helga ble det full enighet om å be regjeringen om å gi amnesti for mennesker som har sittet fem år eller mer i kirkeasyl.


Jeg snakket med datteren Dilani Johnson Collin (31) i Finnsnes kirke julaften, nøyaktig ett år etter at Folkebladet fortalte historien om familien for første gang. Hun var sliten etter å ha vært med å arrangere tre gudstjenester i kirka samme dag. Men hun smilte som vanlig tappert. Jeg tør ikke tenke på hvor sliten hun og foreldrene egentlig er etter over seks år innendørs i kirka.

Dette er ressurspersoner for lokalsamfunnet. De har lidd mer enn nok nå. De fortjener friheten og et verdig liv.