Den tyngste jobben gjenstår i Senja

  Foto: Trond Sandnes (tegning)

Veien er fryktelig lang, og underveis må det gjøres klokere valg enn hittil

Steinulf Henriksen, sjefredaktør i Folkebladet

TALLENES TALE: «I dag vet vi sannheten. Langt over 100 ansatte må gå, sykehjemsstrukturen skal under lupen, og stillinger i både skoler og barnehager forsvinner».   Foto: Carina Hansen

STORM: «Denne stormen på sosiale medier måtte formannskapet med ordføreren i spissen — som forhandler lønn med rådmannen — forstå ville komme».   Foto: Carina Hansen

FRAMTIDSTRO: «Det samme kan det positive faktum at politikerne midt i denne økonomiske stormen faktisk står oppreist og vil satse på barna, først og fremst gjennom to nye skolebygg i Gryllefjord (bildet) og på Finnsnes».   Foto: Carina Hansen

kommentar

Senja kommune har etter et krevende og forvirrende Teams-møte i kommunestyret landet sitt budsjett for 2021. I seg selv litt av en prestasjon — når man kjenner omstendighetene. Men det er nå den tyngste jobben begynner. Det handler om å fjerne over 100 ansatte, kutte i tjenester og rette opp en skakkjørt økonomi — og ikke minst bygge omdømme for den ett år gamle storkommunen.

Til omdømmebyggingen trenger Senja kommune egentlig profesjonell hjelp. Men det har kommunen ikke råd til, for det blir en så til de grader omfattende og langvarig prosess. De som sitter i sentrale posisjoner, både politisk og administrativt, har mislyktes fullstendig med å skape et renommè som innbyr til tillit og begeistring for den nye kommunen.


Foreslår budsjettendring på flere millioner: Her er de største endringene for økonomien til Senja kommune

Det foreslås å øke nedtrekket i administrasjonen med 25,5 millioner mer enn i rådmannens budsjettforslag. Dette utgjør totalt et nedtrekk på 33 millioner de to neste årene.


Dessverre handler mye av det nesten bunnløse omdømmetapet om slurv, dårlig politisk håndverk og en ufattelig mangel på taktisk tenking. Det som har utløst størst forundring, sinne og engasjement blant innbyggerne handler om ett eneste ord: Lønn. Det handler om en klossete etterlønnsaffære med eks-ordførerne i de fire sammenslåtte kommunene, som endte med en fiskeriministers dramatiske avgang. Og det handler om et lederlønnsnivå til et stort antall ledere som provoserte voldsomt «der ute».

Og nå: Før kommunestyret tok løs på sakslista i budsjettmøtet torsdag kom det fram i en referatsak at rådmann Hogne Eidissens lønn skal økes med 100.000 kroner til 1,2 millioner kroner, pluss dekning av reiseutgifter Tromsø-Finnsnes. I avtalen har han også dekning av parkeringskort i kommunen og ti lederfridager. Det var merkelig stille på Teams-møtet etter orienteringen. Men det braket løs på sosiale medier — og litt av det som lar seg trykke og publisere kan du gløtte til på Folkebladets Facebook-side og «Ka du meine»-sida i lørdagens papirutgave av Folkebladet.


Senja-budsjettet vedtatt med knappest mulig flertall

Med knapp margin ble budsjettet til posisjonen vedtatt med en stemme i overvekt.


Denne stormen på sosiale medier måtte formannskapet med ordføreren i spissen — som forhandler lønn med rådmannen — forstå ville komme. Hvor er fingerspissfølelsen? Hvor er de taktiske egenskapene? Rent taktisk eksisterer det ikke et dårligere tidspunkt å offentliggjøre en ny lønnsavtale enn akkurat der og da — minuttene før politikerne skal kutte vekk over 100 stillinger og minst 90 millioner kroner på budsjettet. Det er som å be om trøbbel, og trøbbel har de ansvarlige fått i bøtter og spann.

Nå skal en godt betalt lokalavisredaktør kanskje være forsiktig med å diskuere lønnsnivået til en rådmann. Hogne Eidissen har lagt ned en formidabel jobb i oppbyggingen av Senja kommune, og i det første året kommunen har eksistert — med utfordringer verken han eller andre kunne ane ville komme. Lønna til rådmannen har heller ikke vært justert på tre år, og en lønnsøkning på omtrent ti prosent i et jafs ligger dermed ikke så himmelropende langt unna den jevne lønnsutviklingen på tre år i Norge. Men det er nok ikke lønnshoppet som gjør at «folk flest» reagerer så kraftig, selv om 1,2 millioner er ei solid topplederlønn lokalt. Det er tidspunktet og timingen som blir så eventyrlig feil.


Lokalpolitiker ble kneblet i møte

Lokalpolitiker Line Miriam Haugan (Frp) fikk mikrofonen slått av under sitt innlegg i behandling av en betent sak i kommunestyret.


Kunne ikke dette ha ventet til litt utpå vårparten, når man forhåpentligvis har fått skuta på litt rettere kjøl? Kunne man ikke ventet til stormen rundt budsjettkutt og stillingskutt forhåpentligvis har løyet litt? Det er selvsagt fullt mulig at Senja-skuta vil bakse i krevende sjøgang i årevis framover, men dette taktiske havariet trengte man i alle fall ikke akkurat nå.

Men det frynsete omdømmet i Senja handler selvsagt om mye mer enn lønn. Utgangspunktet for sammenslåingen av de fire kommunene var svært krevende, ikke minst fordi det var stor motstand hos lillesøstrene, og en av dem, Torsken, ble sammenslått med tvang. Så gikk jo prosessen egentlig overraskende bra, så bra at selv statsminister Erna Solberg i sin kommunereform-iver sa «Se til Senja».

Det neste kapittelet i Senja-historien, som ble skrevet under tittelen «intensjonsavtale», har nå de fleste innsett ikke var verdt papiret den ble skrevet på. Her har forfatterne, som kom fra alle fire kommuner og et bredt sammensatt politisk spekter, laget formuleringer de selv umulig kunne tro på. Ingen skulle miste jobben, ingen strukturer (skoler, barnehager, sykehjem osv.) skulle forsvinne.

Det kunne bare ikke gå. I dag vet vi sannheten. Langt over 100 ansatte må gå, sykehjemsstrukturen skal under lupen, og stillinger i både skoler og barnehager forsvinner. At det blir færre ledere, lavere godtgjørelse til politikere og etter hvert kanskje betydelig færre politikere i Senja, kan kanskje være positive bidrag i byggingen av omdømme for Senja — og tillit til de som styrer kommunen.


Kommunen øker lønna til rådmannen

Senjarådmann Hogne Eidissen har fått økt lønnen sin med 100.000 kroner.


Det samme kan det positive faktum at politikerne midt i denne økonomiske stormen faktisk står oppreist og vil satse på barna, først og fremst gjennom to nye skolebygg i Gryllefjord og på Finnsnes — til en samlet kostnad på 320 millioner kroner.

At politikerne også har lagt sin vernende hånd over de sårbare gruppene, som Kafè Pluss, Dagsenteret og Støa, fortjener respekt — selv om det ikke er de store beløpene det er snakk om. Men symboleffekten er enorm.

Det viktige med slike modige og positive vedtak er at det signaliserer at politikerne, enten de er i posisjon eller opposisjon, legger for dagen at de tror på det dristige prosjektet Senja kommune. Og at de tror at «alt blir bra» et sted der framme.

Men veien er fryktelig lang, og underveis må det gjøres klokere valg enn hittil.

Budsjett og økonomi var en viktig del da Senja kommunestyre møtes via Teams torsdag. Se direktesending i reprise.