Barna er vinnerne — de ansatte er taperne

  Foto: Trond Sandnes (tegning)

Det er faktisk ikke bare å sende folk på dør

Steinulf Henriksen, sjefredaktør i Folkebladet

UVERDIG: «Det lekker vann, det er i praksis ikke ventilasjon i byggene, og på Finnsnes er det så trangt at noen elever har brakker ute i skolegården som klasserom».  Foto: Lars Olav Rege

VELFERD: «At ansatte som bidrar til velferd og andre tjenester i Senja kommune forsvinner, får derfor følger for mange andre».  Foto: Trond Sandnes

OFFENSIV: «Sentrale politikere i Senja med ordfører Tom-Rune Eliseussen som spydspiss har brakt på banen en helt ny taktikk, der det skal spilles offensivt».   Foto: Lars Olav Rege

kommentar

Debatten rundt Senja-økonomien tok en brå og overraskende vending denne uka. Som et slags kommune-Norges svar på Bodø/Glimt har sentrale politikere i Senja, med ordfører Tom-Rune Eliseussen som spydspiss, brakt på banen en helt ny taktikk, der det skal spilles offensivt for alle pengene og der angrep er det beste forsvar.

Det defensive fokus på å bruke slaktekniven for å kutte 90 millioner kroner på neste års budsjett, er erstattet med å sende alle kvinner og menn i angrep — og bygge nye skoler for ikke mindre enn 320 millioner kroner de tre neste årene.

Gryllefjord får splitter ny skole til 120 millioner kroner, mens dagens Finnsnes barneskole skal jevnes med jorda og framstå som splitter ny i 2024; Pris 200 millioner kroner.


Investerer millioner i skoler på tross av elendig økonomi:

– Selv om kommuneøkonomien er stram er vi nødt til å ta oss råd

Onsdag ble Folkebladet presentert for nyheten om at Senja kommune ønsker å framskynde realiseringen av Finnsnes barneskole og Gryllefjord skole. Ifølge planene står Gryllefjord skole først for tur.


Den så vi ikke komme. i alle fall ikke akkurat nå, når sylskarpe kniver er delt ut til alle politiske partier i Senja og historiens blodigste kutteprosess i regionen pågår for fullt. Men posisjonen, som har knappest mulig flertall i kommunestyret, mener dette er veien å gå — og faktisk ser det ut til de får med seg opposisjonen som turfølge. Og da blir det sånn når 2021-budsjettet klubbes gjennom rett før jul.

Det er tøft gjort, og det er gode nyheter for 450 elever og alle ansatte i de to skolene, som i dag underviser i forhistoriske lokaler. Det lekker vann, det er i praksis ikke ventilasjon i byggene, og på Finnsnes er det så trangt at noen elever har brakker ute i skolegården som klasserom. Det er uverdig, og slik kan vi ikke ha det i 2020.

Selv tilhørte jeg det historiske 1. klassekullet som tok den nye Finnsnes barneskole i bruk i det herrens år 1972. Det er snart 50 år siden, skrekk og gru. Da var det et praktbygg. Det har vært vedlikeholdt og utbygd flere ganger siden, men det er samme skole. Vi skjønte først hvor heldige vi hadde vært da vi begynte i 7. klasse på gamle Finnsnes ungdomsskole, der ventilasjon var et fremmedord og verdenskartet ble brukt som solavskjerming på de store sørvendte vinduene mot Finnsnes sentrum.

Nå ligger det an til at barna blir de store vinnerne i Senja-budsjettene de nærmeste år. Spørsmålet er hvem som blir taperne. De eldre? Det gjenstår å se, men noen tapere blir det, og det er først og fremst de ansatte i Senja kommune. Og det er mange av dem, trolig snakker vi om at rundt 100 årsverk må bort allerede neste år.

Det melder seg mange spørsmål til den massive nedskaleringen av ansatte i Senja kommune, som alle politiske partier synes å være enige om. Partiene konkurrerer om hvor langt de vil gå, og alle vi gå lenger enn rådmannens forslag. Og i tillegg vil de kutte både i lønn, møtegodtgjørelser og antall medlemmer i politiske utvalg.


Nå skal budsjettforslagene snart legges frem: Flere er positive til skolesatsing

Om ikke lenge skal de ulike politiske partiene legge fram forslagene sine til Senja-budsjettet for 2021.


Men er det mulig å fjerne 100 årsverk (som utgjør betydelig flere stillinger) sånn uten videre i løpet av ett år, dersom man skal ha «skikkelige prosesser», som ordføreren sier? Vi snakker om omtrent like mange årsverk som ved kommunens største private bedrift, Finnfjord AS...

Hva med «jobbgarantien» som er gitt i intensjonsavtalen mellom de fire sammenslåtte kommunene? Er den ikke verdt papiret den er skrevet på? Bare lureri? Og hva med stillingsvern og arbeidsmiljøloven, som Aps Arnold Nilsen spør om i et leserinnlegg i Folkebladet onsdag? Det er faktisk ikke bare å sende folk på dør.

At Senja kommune må kraftig ned fra ca. 1.400 årsverk er åpenbart. Det må selvsagt også sees på lederstrukturene og lederlønnsnivået, med fire kommunalsjefer, fire sektorledere, 38 virksomhetsledere og 75 avdelingsledere. Men også andre administrative stillinger må vurderes, og heller ikke ansatte i skoler, barnehager, på teknisk sektor og på sykehjem og i helsetjenestene ellers er vernet. Ingen sektorer er vernet.


Varsler oppsigelser i Senja kommune — mellom 55 og 100 årsverk skal kuttes

Flere ansatte i Senja kommune må forberede seg på at de kan miste jobbene sine.


Debatten er gloheit, og et raskt blikk på sosiale medier forteller oss at vi må holde hodet kaldt — og slutte å dyrke myter. En av mytene som stadig får gjødsel er bildet av kommunearbeideren som støtter seg mot en spade og holder på å sovne av. Som i de aller fleste private bedrifter finnes det unnasluntrere i offentlige stillinger. Men de er svært få — og de aller, aller fleste står på og gjør en god og samfunnsnyttig jobb.

Og hold nå litt an før du skyter, og tenk deg om; De massive kutt i antall stillinger i Senja kommune vil gå ut over oss innbyggere:

Behandlingen av byggesaker og annen saksbehandling kan gå tregere, det kan gå enda lenger tid før du får svar på sentralbordet og tak i folk som kan hjelpe deg, pærene i veilysene kan bli skiftet enda sjeldnere enn i dag, kommunale veier forsømmes. Og verre: Færre lærere og assistenter i klasserommene, dårligere bemanning i barnehagene og mer ventetid for lege- og helsetjenester. Og verst: Dårligere kvalitet i tjenestene til sårbare grupper, som barnevern, utviklingshemmede og enslige eldre.

At ansatte som bidrar til velferd og andre tjenester i Senja kommune forsvinner, får derfor følger for mange andre. Det bør vi tenke på. Og vi bør også sende en varm tanke til de som mister jobben sin — mennesker som trodde de hadde en trygg jobb i en stor kommune.

Den snart ett år gamle Senja kommune sliter. Kommunen har hittil i år kvittet seg med 35 årsverk. For å få 2021-budsjettet i balanse, varsler ordfører Tom-Rune Eliseussen (Sp) at ytterligere 55-100 årsverk må kuttes i løpet av 2021.