Senjas smertefulle snuoperasjon

  Foto: Trond Sandnes (tegning)

Ekteskapet er blitt så dyrt at Senja er havnet i luksusfellen

Steinulf Henriksen, sjefredaktør i Folkebladet

STILLE: «Aldri før har vi sett en så lite snakkesaling politikerforsamling».   Foto: Amund Granberg Hansen

BEFRIENDE: «Det kjem tel å gå — eller som han sa, mannen: Enn hvis det går bra!».   Foto: Carina Hansen

DAGSENTERET: «Det gjør fysisk vondt å se at de mest sårbare grupper rammes tungt».  Foto: Lars Olav Rege

kommentar

Senja kommune er en god idè. La oss holde fast på det. Det var klokt og framtidsrettet å slå sammen de fire kommunene. En storkommune vil på sikt være det beste for å ivareta befolkningas velferd og utvikle gode lokalsamfunn.

Det er bare litt vanskelig å se det akkurat nå.

Fredag la rådmann Hogne Eidissen i Senja fram de brutale fakta i kulturhuset på Finnsnes. Vi ante hva som kom og visste at vi bare måtte stålsette oss. Det ble verre enn forventet. 90 millioner kroner må kuttes neste år. 120 millioner kroner innen 2024. Det er så store tall at det det er umulig å forholde seg til det. Men vi fikk en forsmak fredag på de bitre pillene som må svelges. Alle områder i kommunen rammes, stillinger må bort, aktiviteter og tiltak må skaleres ned eller fjernes. Det eneste som peker opp er avgiftene.

Det var stille blant politikerne i kulturhussalen da Eidissen snakket. Vi kunne også hørt ei knappenål falle da politikerne ble invitert til å stille spørsmål. Aldri før har vi sett en så lite snakkesalig politikerforsamling. Det var ikke tid for kritiske spørsmål — ikke anledninga for å score billige politiske poeng. Her satt alle med null poeng og elendig målforskjell.


- Vanskeligste budsjettet jeg har vært med på

Her kan du lese hovedpunktene i neste års budsjett for Senja kommune.


«Vi er sjokka», sa SVs Herbjørg Valvåg etter ei stund. «Du er flink til å presentere dårlige nyheter» sa Aps Arnold Nilsen til rådmann Eidissen, før han fortsatte med å si litt om tillit: «Vi må gå nøye gjennom dette, hvis ikke vil 14.750 mennesker miste tilliten til oss politikere — med god grunn». Før ordfører Tom-Rune Eliseussen tok mikrofonen: «Vi stilte klokka sist helg og gikk inn i mørketida, Det blir ei mørk mørketid».

Stort mørkere kan det vel ikke formuleres — og det var nesten litt befriende da rådmann Eidissen repliserte: «Det kjem tel å gå — eller som han sa, mannen: Enn hvis det går bra!».

For det er jo nødt til å gå, men det blir tidenes mest smertefulle snuoperasjon, og det blir verst for de som mister jobben og de som mister sine tilbud. Det gjør fysisk vondt å se at de mest sårbare grupper rammes tungt: Dagsenteret for de med rus- og psykiske utfordringer foreslås lagt ned, det samme med STØA. Det skal kuttes i vaktordninga i barnevernet, kuttes i Senter for læring og integrering, kuttes i sykehjem, skoler og barnehager — og av alle ting: «First responder» foreslås avsluttet, altså hjertestarterne i Brann og redning. Her snakker vi om å redde liv...

Og man trenger nesten hjertestarter for å tørre å gløtte på lista som foreløpig ikke er tatt inn i budsjettforslaget, men som henger der som en spøkelseskladd: Legge ned Folkebadet (bassenget på Finnsnes ungdomsskole), stenge ned drift av kulturhuset, kutte tilskudd til kulturformål, legge ned First Lego League, redusere årsverk ved DMS...

Dette skjer samtidig som Senjalegen er i stor krise og tre leger har flyktet til Sørreisa som tilbyr bedre betingelser, samtidig som Brann og redning har slått på både sirener og blålys, og samtidig som store og viktige næringsprosjekter krever både kommunale kroner og ressurser for tilrettelegging — i en kommune som står i fare for å settes ut av spill som utviklingsaktør.

Så kan vi selvsagt blåse i gang kretsmesterskapet i etterpåklokskap. Et raskt gløtt på sosiale medier etter fredagens skrekkfilm fra kulturhuset forteller oss at det er mange «hva var det vi sa»-eksperter der ute.

Det er jo ganske nytteløst å grave i «gammel mainnskit». Men èn ting må alle som bidro i prosessen med den grunnleggende intensjonsavtalen mellom de fire kommunene, ta inn over seg: Det var en fullstendig urealistisk avtale — som bidro til å kaste blår i øynene på innbyggerne i nye Senja:

Ingen skulle miste jobben. Ingen strukturer skulle endres.

I etterpåklokskapens lys blir slike formuleringer helt latterlige. Regninga ligger nå på bordet; Nykommunen har brukt 40 millioner kroner for mye i dens første leveår. 2.400 stillinger er alt for mye, aktivitetsnivået er alt for høyt, gjelda er alt for høy. At lederlønnsnivået er helt i landsdelstoppen gjør det selvsagt bare enda verre, også fordi det er flybensin på bålet for alle kritikere. Det hjelper lite å skylde på at nedgang i folketallet, færre flyktninger og koronaviruset er hendelser utenfor kommunens kontroll, som har forverret situasjonen dramatisk.

Ekteskapet er blitt så dyrt at Senja er havnet i luksusfellen, og nå må regninga gjøres opp.

Ordfører Tom-Rune Eliseussens sluttord i kulturhussalen fredag var at politikerne faktisk må ta enda hardere grep nå enn man strengt tatt er tvunget til — slik at man slipper samme prosess de kommende år.

«Vi må brette opp armene», sa Eliseussen. Det ville blitt blodbad, det. Han mente nok ermene.

Men han mente alvor, og det blir blodig uansett.

Rådmann Hogne Eidissen la frem 2021-budsjettet for Senja kommune fredag. Se hele sendinga i reprise.