Med retten på vår side

  Foto: Trond Sandnes (tegning)

Tingretten på Finnsnes har utmerket som en av de raskeste, billigste og mest effektive i Norge

Sjefredaktør Steinulf Henriksen i Folkebladet

KØ: «Argumentene for å beholde en sterk, lokal tingrett for en region med over 30.000 innbyggere, står i kø».   Foto: Stian Andre Lund

SIKKERHET: «Når temaet «rettssikkerhet» trekkes fram, er det grunn til å lytte til Sorenskriveren i Senja, Frank Kjetil Olsen».   Foto: Amund Hansen

TROMSØ?: «Ingen gode argumenter for å slå sammen Senja tingrett og Nord-Troms tingrett — og flytte hele sulamitten til Tromsø (bildet).   Foto: Jan Morten Bjørnbakk, NTB/Scanpix

kommentar

Senja tingrett overlever, og dermed er den rettspolitiske runddansen komplett. En dans som har vært taktfast i tre år, og der det politiske målet i realiteten var å legge ned tingretten på Finnsnes.

Nå har opposisjonen på Stortinget brutalt stoppet regjeringens forslag — og vi rykker tilbake til start. Det er en viktig distriktspolitisk seier — og spørsmålet melder seg: Er det aldri mulig å få fred fra sentraliseringskåte politikere og byråkrater, som tror at alt blir så meget bedre dersom det styres fra Oslo eller Tromsø?


Gode nyheter for Senja tingrett

– Det er nærmest en ny 17. mai for oss

Opposisjonspartiene på Stortinget har bestemt seg for å gå imot Regjeringens forslag om å redusere antall domstoler i Norge. Det betyr at Senja tingrett ikke legges ned.


De store riksmediene har gått amok etter at opposisjonen — og stortingsflertallet — bestående av Ap, Sp og SV med støtte fra Frp besluttet at «vi går imot regjeringens forslag til reduserte rettskretser for landets domstoler, og dermed vil sørge for å redde de selvstendige skifteretter over hele landet. Vi ber regjeringen om ikke å gjennomføre de planlagte strukturendringene mot stortingsflertallets vilje». Det ble kakefest og allsang av «Seieren er vår» i Senja tingretts administrasjon, med sorenskriver Frank Kjetil Olsen som forsanger. I Oslo var det ingen kakefest, kanskje i beste fall surnet bløtkake, i kommentariatet i Aftenposten og Dagens Næringsliv. Maken til desavuering av lokal kompetanse, kunnskap og forankring er det lenge siden vi har lest.

Aftenpostens lederartikkel har tittelen «Tullet han bare da han var justisminister?» — med adresse til daværende justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) fra Harstad, som i 2017 i praksis igangsatte Domstolkommisjonens arbeid. Aftenposten mener Amundsens snuoperasjon er oppsiktsvekkende. Opposisjonens argumenter for å beholde dagens struktur blir kalt «virkelighetsfjern» av Aftenposten — som med sine sedvanlige Oslo-briller også slår fast at «Jo visst er det blitt politisk mote å hindre enhver sentralisering». Aftenposten har i alle fall aldri lagt to pinner i kors som hinder.


– De ansatte er fortsatt ved godt mot, sier sorenskriveren

Sorenskriver Frank Olsen sier de ansatte ved Senja tingrett fortsatt er ved godt mot, til tross for at regjeringens forslag også går på nedleggelse av tingretten.


Det har heller ikke Dagens Næringsliv: «Rett og slett utrolig» skriver avisa på lederplass, Og at det «Finnes knapt et rasjonelt motargument mot den domstolreformen Stortinget nå har avlyst». DN mener sentraliseringsargumentert er direkte komisk, og sammenligner med da aksjonister lenket seg fast i Bjørke i Volda kommune på slutten av 1990-tallet for å hindre at telefonkiosken i bygda ble fjernet av Telenors montører.

Slik ser altså verden ut fra Akersgata og Christian Kroghs gate i Oslo. Å gå fra 50 til 22 tingretter i Norge er altså medisin for å ivareta rettssikkerheten og kvalitetsmessig god saksbehandling i våre domstoler. Det er en kompetanse som man må til Oslo eller landets øvrige store byer, som Tromsø, for å finne. Virkelighetsbildet er at det ikke finnes et eneste motargument mot å slakte dagens struktur og fjerne to av tre tingretter, blant dem Senja. Det mener Oslo-pressen, det mener Domstolkommisjonen (med èn eneste nordlending av 16 representanter) — det mener regjeringen.

Verdensbildet sett fra denne siden av Dovre er det motsatte: Det finnes rett og slett ingen gode argumenter for å slå sammen Senja tingrett og Nord-Troms tingrett — og flytte hele sulamitten til Tromsø. Å spare penger og effektivisere, og dermed sentralisere, må vurderes opp mot viktige hensyn — som blant annet lokalbefolkningas «rett» til å få sin sak opp for retten i sitt eget lokalmiljø. Opposisjonen har også klokelig trukket fram barnevernssaker — der mennesker i sårbare situasjoner blir påført lange og krevende reiser dersom den lokale tingretten forsvinner. I Senja-regionen har vi et kompetent og voksende advokatmiljø som står i overhengende fare å bli svekket dersom tingretten forsvinner, og det vil selvsagt også gå ut over lokalbefolkninga.

Og når temaet «rettssikkerhet» trekkes fram, er det grunn til å lytte til Sorenskriveren i Senja, Frank Kjetil Olsens, utsagn: «Det er ikke en domstol som avsier dom, det er en dommer». Olsen, som i ti år har hatt sete ved Senja tingrett, sier tingretten på Finnsnes har utmerket som en av de raskeste, billigste og mest effektive tingrettene i Norge. Ved å flytte til Tromsø er det eneste man oppnår to millioner kroner i økt husleie. Og selvsagt et mye dårligere tilbud for 30.000 innbyggere i denne regionen! Senja tingrett har tre ganger flere søkere enn de har i Nord-Troms tingrett på ledige stillinger som dommerfullmektig. Og undersøkelser viser til at det ikke er forskjell på de store og små tingrettene i Norge på kvalitet, nettopp fordi det ikke er tingrettene, men levende mennesker, som behandler saker og avsier dommer.


Sp kaller domstolsforslaget til regjeringen for en bløff

Regjeringen lanserte i dag at de vil opprettholde samtlige domstoler, men samtidig varsler de store kutt i bland annet sorenskrivere. Det foreslås også å redusere på antall rettskretser og dermed sentralisere deler av administrasjonene til domstolene i Norge. Det reagerer Senterpartiets Sandra Borch på.


At både Domstolkommisjonen, regjeringa — og Oslo-mediene — bruker «kvalitet» som et viktig kriterium for å legge ned to av tre tingretter, framstår dermed som en ren desavuering av mange av de små tingrettene. Det tilhengerne av tingrett-slakt egentlig sier, er at de små tingrettene ikke har den nødvendige kompetanse og kvalitet for å være rustet for framtidas utfordringer. Senja-samfunnet er i rivende utvikling — og «alle» burde se behovet for tilgang på rettshjelp og en egen, lokal tingrett — som supplerer et styrket lensmannskontor på Finnsnes med egne politiadvokater og stadig flere spesialtjenester.

Argumentene for å beholde en sterk, lokal tingrett for en region med over 30.000 innbyggere, står i kø og er bunnsolide. Slik er det garantert i svært mange av de andre regionene som sto i fare for å bli fjernet fra kartet av sentraliseringskåte byråkrater og politikere. Opposisjonen på Stortinget har heldigvis sett det, og satt dem på tiltalebenken for «grov uaktsomhet».