Skjerping i sentrum!

fjell topptur fjelltopp valg 2019 selfie  Foto: Trond Sandnes (tegning)

Folkebladets meningsmålinger har vist at valget i Senja kommune blir en thriller.

Sjefredaktør Steinulf Henriksen i Folkebladet
VALGDELTAKELSE
  • Ved siste stortingsvalg i Norge i 2017 var valgdeltakelsen 78,2 prosent. Ved kommunevalget i 2015 stemte 60,0 prosent.
  • I Lenvik stemte 52,7 prosent ved kommunevalget i 2015, og 59,4 prosent i 2011. Ved stortingsvalget i 2017 stemte 70,4 prosent i Lenvik.
  • I Finnsnes valgkrets stemte 36,5 prosent ved kommunevalget i 2015.
  • I land med stemmeplikt stemte 90 prosent i Belgia og 95 prosent i Australia ved siste valg.
kommentar

Det er noe(n) som ikke stemmer i Lenvik — og ikke minst i Finnsnes sentrum.

Valgdeltakelsen i Finnsnes valgkrets er så lav at du knapt finner maken i hele Norge. Ved siste valg stemte bare 36,5 prosent av de 2.007 menneskene som da var stemmeberettiget i byens sentrum. Bare 733 tok turen til stemmeurna. Det er — ja, nettopp — forstemmende!

Situasjonen er også mistrøstig i Lenvik kommune som helhet. Bare 52,7 prosent stemte ved siste kommunevalg i 2015. Ved valget i 2011 var tallet 59,4 prosent. Fallet er så stort og antall stemmer så lavt at det burde vært forsket på. Hvordan er det mulig — hva er det som skjer?

Og spesielt sentrumstallene, der altså bare så vidt over hver tredje person stemmer, burde få alle alarmer til å hyle. Det er altså de som bor midt i kjernen, nærmest rådhuset, for å si det sånn, som svikter mest. Både Finnfjord, Silsand og Trollvik har egne valgkretser (også der er tallene skremmende lave).

Hvorfor er det slik? Latskap? Likegyldighet? Oppgitthet — kanskje en følelse av at det ikke nytter, eller at det er det samme hvem som styrer og bestemmer, uansett? Eller har vi det for godt — velferden er «over alt», helsetjenestene er gratis og vi har penger nok til å løse de fleste behov, lyster og utfordringer i dagliglivet? Ja, kanskje ligger noe der. Men det er jo ikke så enkelt: Noen faller alltid utenfor dette norske velferdssamfunnets glansbilde, noen er fattige, noen er forbannet fordi de kommunale tjenestene ikke fungerer, eller gang- og sykkelvei mangler eller asfalten i boligfeltet er sønderkjørt. Da er det viktig å si fra, engasjere seg i lokalpolitikken — og stemme ved valg. Bare slik kan du påvirke. Gjør du det ikke, er det faktisk en trussel mot et velfungerende lokaldemokrati.

Frank Aarebrot, som døde for to år siden, er Norges mest anerkjente valgekspert i nyere tid. Han sa at ved å sitte hjemme, gir velgeren en stemme til det partiet de liker minst. Tenk litt på det. Den samme Aarebrot tok til orde for å stemme uansett om du er i tvil eller egentlig ikke aner hvem eller hva du skal stemme på. Og i verste fall bør du møte opp og stemme blankt. «Det er en mulighet i den blanke stemmen — en form for protest mot politikere som ikke har levert på sine løfter. En blank stemme viser at du støtter demokratiet, men ikke vil stemme på et bestemt parti», sa Aarebrot. Tenk på det også.

Statistikken over valgdeltakelsen i Lenvik er så pill råtten at det bare er å håpe at den nye Senja kommune inspirerer betydelig flere til å bruke sin demokratiske rettighet — og plikt. Den nye kommunen er i støpeskjea, mange byggesteiner skal fortsatt på plass i det nye fundamentet. Og da er det viktig hvem som styrer. Og det kan vi alle påvirke.

Folkebladets meningsmålinger har vist at valget i Senja kommune blir en thriller. Bare noen få enkeltstemmer kan avgjøre hvem som får makta, hvem som blir ordfører og hvem de 45 representantene i kommunestyret blir. Det er enda en grunn til å bruke stemmeretten, enten du bor i Skrolsvik, Vangsvik, Gryllefjord, Skaland, Botnhamn, Rossfjord eller hvor det måtte være i den nye kommunen — for ikke å snakke om i Finnsnes sentrum!

Bidra til å rette opp den pinlige statistikken — bruk stemmeretten 9. september!