Klimadrepende populisme

  Foto: Trond Sandnes (tegning)

Det handler om populisme, reinhekla populisme. Frp har panikk fordi velgerne forlater dem. Da må Frp endre politikken for å tekkes folket, selv om Siv har en bindende avtale med Erna

Steinulf Henriksen, sjefredaktør i Folkebladet
POPULISME
  • Populisme (fra latin populus, «folk») er en «ideologi, strategi eller kommunikasjonsform» som beskriver et motsetningsforhold mellom eliter og folket.
  • Populister uttrykker mistillit til det eksisterende politiske system eller den politiske eliten, og lovpriser «folk flest» sin sunne fornuft.
  • Populistiske bevegelser kjennetegnes av å være løst organiserte, antiintellektuelle og antielitistiske.
kommentar

Det er ikke et pent syn, det politiske spillet vi nå er vitne til. Bompengefarsen brer seg som en seig politiske masse over hele landet, og får fram de verste sidene av både politikere og «folk flest».

Det handler om populisme, reinhekla populisme. Frp har panikk fordi velgerne forlater dem. Da må Frp endre politikken for å tekkes folket, selv om Siv har en bindende avtale med Erna. Og selv om Siv vet at det ikke er bra for landets økonomi, for framtidig veiutbygging og vedlikehold, og ikke minst: Det er dritdårlig nytt for klimaet.

Frp har to politiske søyler — som begge vakler: Innvandring. Bompenger. Da Frp i opposisjon samlet velgere som tomflasker etter en russefest kunne de hamre løs på den sittende regjering som slapp alle inn i landet og satte opp bomstasjoner i hvert veikryss. Nå er det Frp som styrer og må ta det ekle ansvaret. Og hva skjer; Senterpartiet og de nye bompengepartiene stjeler velgere som ravner. Alarmen går i store deler av Frp-organisasjonen; Granavolden-plattformen til regjeringen må smadres, eller vi må ut av regjering!

Erklæringen som Solberg-regjeringen ble enige om tok klare klimagrep, som å satse på bypakker, kollektivtrafikk og nye miljøvennlige samferdsestiltak. Mye av dette finansiert med bompenger. Men fortsatt bare en brøkdel av den totale regninga. I går kunne Aftenposten presentere et regnestykke som viser at bilavgiftene er kuttet med 13 milliarder kroner, mens bompengene er økt med to milliarder mens Frp har vært i regjering.

Men for Frps mer eller mindre utro velgere, og for sterke krefter i eget parti, er det ikke nok. Partiet må være mer enn imot bompenger, partiet må hate bompenger, og Siv må sette seg på bulldoseren og fjerne dem med rå makt.

Frp er tuftet på «Anders Langes Parti til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep» fra 1973. Mer populistisk verdigrunnlag er det ikke mulig for et politisk parti å ha. Men nå har virkeligheten innhentet partiet. Det vanskelig, ubehagelige spørsmålet er; Hvordan skal framtidas klimavennlige samferdselsløsninger finansieres, uten bompenger?

Hvordan hadde byer som Oslo, Bergen, Drammen og Tromsø (drivstoffavgift, heller ikke populært i Frp...) sett ut uten bompenger? Og hvordan kunne Finnsnes og Midt-Troms sett ut dersom man for et par tiår siden hadde sagt ja til Lenvik-pakken og senere Midt-Tromspakken? Trolig hadde gang- og sykkelstier, tunnel på Finnsnes og utbedring av viktige deler av sjømatveiene allerede vært på plass, og regninga betalt.

Bompenger er forhatt. Ingen liker å få bomregninger i posten, ikke minst når det står 230 kroner i beløpskolonnen etter en tur retur over Hålogalandsbrua. Også for barnefamilier som må kjøre unger til og fra aktiviteter svir det i bankkort som lukter bakelitt fra før. Men akkurat som med drivstoffavgifter er det de som kjører mest privatbil som rammes sterkest.

Egentlig er det ikke spesielt synd på oss bilister. Det er faktisk blitt mye billigere å kjøre bil de siste årene. Men det føles bare ikke sånn, heller ikke i Frp som har vært ansvarlig for bil-politikken de siste årene. Så da må vi ha en ny dæsj populisme inn i politikken.