Verdt sin vekt i gull

torsk fisk fiskeri penger  Foto: Trond Sandnes (tegning)

Man må nesten oppleve det for å forstå hvor viktig denne råvaren er.

Stian Jakobsen, nyhetsredaktør i Folkebladet
kommentar

Det er ingen tvil om at fisk er en viktig del av den norske økonomien. I landet som har bygget sin rikdom på olje vil det etter alle solemerker være fisken som vil være fremtiden. Alle vet at oljen ikke kommer til å vare evig. Siden Norge fant olje på 60-tallet har landet blomstret og oljen har gjort Norge til et av de rikeste landene i verden.

Folkebladet-TV: Se serien «Med skreien hele veien» her

Men en dag vil oljereservene ta slutt, og hvis vi skal ta vare på miljøet på en fremtidsrettet måte sier det seg selv at forbruket av olje må reduseres. Men fisken vil aldri ta slutt, så lenge den forvaltes på en bærekraftig måte.

Jag og min kollega Stian Blindheim har fulgt skreien fra Senja til Spania. Spania er det syvende største markedet i Europa hva angår sjømat. Men samtidig er Spania det største market på fersk skrei. Reisen fra yttersia av Senja til Spania er nærmest som et eventyr å regne i seg selv. Fisken reiser 4.200 kilometer i løpet av fire døgn før den havner på middagsbordet i Spania.

Sjømatregion Senja er kjernen i eksporten — og industriregionen Midt-Troms. Sjømatbedrifter og klassiske leverandører i sjømatregion Senja omsatte i 2017 for over 8 milliarder kroner. Tallet for 2007 var 1,7 milliarder kroner. En betydelig vekst på ti år med andre ord. Store mengder sjømat landes og produseres i Senja-regionen, årlig snakker vi om rundt 100.000 tonn villfanga sjømat og 100.000 tonn fra havbruk.

Det er ikke bare penger som er viktig når man snakker om fisk. Fisken sørger også for arbeidsplasser, den opprettholder bosetting og sørger for levende samfunn i hele regionen, og kommer til å gjøre det i lang tid fremover. Vel å merke har fiskeindustrien utviklet seg over år og blitt mer effektiv, men uansett hvordan utviklingen går vil det være behov for mennesker for å få industrien til å fungere. Over halvparten av all sjømatproduksjon i Troms fylke skjer i dag i Senja-regionen, noe som utgjør om lag 20 prosent av sjømatproduksjon i Nord-Norge.

Vogntogtrafikken fra sjømatregion Senja utgjorde i 2016 36 tjue-tonns vogntog med hvitfisk, pelagisk, laks, reker, biprodukter, restråstoff og innsatsfaktorer hver eneste dag, året rundt. Tygg litt på det tallet — det er nesten så man ikke tror det. Når man da tenker på at når det er høysesong i fiskeriet er det snakk om 100-150 vogntog hver eneste dag med fisk som skal ut fra Senja, sier det litt om hvilke mengder man snakker om.

Det er et eventyr, men det ikke helt uproblematisk. Alle som har kjørt bil på Senja vet at veiene der er både smale og flere steder i dårlig forfatning. At noe må gjøres med veiene for at vi skal kunne fortsette den enorme eksporten av fisk fra Senja, sier seg nærmest selv. Veiene er livsnerven for rikdommen som skapes i Senja-regionen. Det må politikerne ta inn over seg.

Sjømatklyngen Senja la i juni 2018 frem en rapport om nettopp veiene i sjømatregionen Senja. Den viser med all tydelighet at det er et prekært behov for opprusting av veien i regionen. Skal fisken, som har det travelt når den skal ut i markedet, kunne transporteres sikkert og trygt ut til kundene sier det seg selv at en oppgradering av veien må til. Det er en utgift til inntekts ervervelse som er svært viktig for sjømatnæringen i regionen.

Så tilbake til dit Folkebladet fulgte den ferske skreien fra Senja-Spania. Det er sjelden jeg har sett noen som har behandlet råvarene med så mye kjærlighet som nettopp de spanske kokkene. For dem er det virkelig som gull å regne. De elsker den norske skreien og annen norsk sjømat. Man må nesten oppleve det for å forstå hvor viktig denne råvaren er. At Norges Sjømatråd gjør en viktig jobb for norsk sjømatnæring er det liten tvil om. På samme måte som vi profilerer andre norske produkter i utlandet, er det også viktig å profilere fisken. Om det blir fremtidens olje vet jeg ikke, men at den kommer til å være viktig i fremtiden er jeg helt sikker på.

Oljen er en ikkefornybar ressurs — fisken varer evig — hvis vi forvalter den på en riktig og bærekraftig måte.

Folkebladet-TV har fulgt skreien fra kaikanten i Senjahopen til middagsbordet i Spania. I en reportasjeserie på fem deler tar vi våre seere med på reisen - del 1 av 5.