Tromsø suger, versjon 2.0

  Foto: Trond Sandnes (tegning)

Byen har faktisk ikke råd til å innføre en slik idiot-ordning

Steinulf Henriksen, sjefredaktør i Folkebladet
kommentar

Finnes det noen grenser for hvor utaktisk og provoserende et lokalpolitisk utspill kan være? Av og til kan man lure. For eksempel når man ser forslaget om å gi gratis busskort til studenter mot at de tar utflytting fra hjemkommunen til Tromsø.

Husker du debatten om «Tromsø suger»? Det var i 2010 det tok fullstendig fyr etter Folkebladets kommentarartikkel med samme tittel. Bakgrunnen var debatten om flytting av Troms idrettskrets sin administrasjon fra Bardufoss til Tromsø — og at det omtrent samtidig ble foreslått å legge ned eller slå sammen videregående skoler i distrikts-Troms mens Tromsø-skolene var vernet. Det endte med oppvaskmøte i Tromsø, med både fylkesråd, fylkespolitikere og distriktspolitikere til stede.


Lørdagskommentar

Tromsø suger

 

Nå har vi fått «Tromsø suger» i versjon 2.0. Riktignok er det mange lokalpolitikere i Troms — og sikkert ellers i landsdelen også — som føler på det irriterende Tromsø-suget ganske ofte. Ikke minst når det blir snakk om etablering av statlige og andre offentlige arbeidsplasser. Da Arbeidstilsynets hovedkontor for Nord-Norge ble lagt til Finnsnes, holdt daværende Tromsø-ordfører Herman Kristoffersen på å ramle av stolen. «Selvsagt skulle Arbeidstilsynet ligge i Tromsø» mente Ap-ordføreren.

Heldigvis ble Kristoffersen hvisket noen ord i øret om å være både litt mer taktisk og litt mindre provoserende. Og hovedkontoret ble lagt til Finnsnes.

Men nå altså: Erlend Svardal Bøe, gruppeleder for Høyre i bystyret, har funnet det opportunt å foreslå en ny tilflytterordning for studenter, som Tromsø har sånn omtrent 16.000 av (ca. 1.000 mer enn det totale innbyggertall i nye Senja kommune, forresten...). Svardal Bøe vil gi studenter fra Midt-Troms og andre steder i landet gratis busskort dersom de melder flytting til Tromsø. Inntektene i form av statlige overføringer er estimert til 15 millioner kroner. Utgiftene for busskort vil være 6,3 millioner.


Lørdagskommentar

Sug gir samarbeid

 

Et gullkantet og fristende regnestykke for Tromsø kommune. Men gudbedre hvor griskt og uvennlig fra «storebror» i nord! Ikke bare vil det tappe distriktskommunene for store beløp. Det vil også være som flybensin på bålet for alle som ønsker å få flest mulig ungdommer til å forlate grisgrendte strøk en gang for alle, til fordel for byen med stor B. Akkurat som kommunene rundt Tromsø ikke sliter nok med at ungdommene forlater fordi det ikke finnes utdanningstilbud ut over videregående skole? Og sjelden kommer tilbake fordi det mangler kompetansearbeidsplasser — ikke minst offentlige — som Tromsø er proppfull av.

Forhåpentligvis er Svardal Bøe ganske alene om en slik oppfatning. Da saken ble behandlet i formannskapet i Tromsø tirsdag i denne uka fikk den bare Høyres to stemmer. Brannfakkel-forslaget avgjøres i kommunestyret 24. april, og blir forhåpentligvis slukket en gang for alle. Såpass stor tillit har vi til Tromsøs politikere. I alle fall de fleste av dem.


 

Svardal Bøe argumenterer med at han må ha lov til å jobbe for Tromsøs interesser, og at han ikke vil kommunene rundt Tromsø noe vondt. Han mener Tromsø kommune server studentene mens de er i Tromsø, og spør om det er rettferdig at Tromsøs innbyggere skal betale for tilbudene studentene benytter seg av. «Vi har ikke råd til å la være», konkluderer han med.

Til Erlend Svardal Bøe: Jo, Tromsø har råd til å la være. Byen har faktisk ikke råd til å innføre en slik idiot-ordning, fordi Tromsø er så til de grader avhengig av distriktskommunene i Troms både som støttespillere og bidragsytere. Har du eksempelvis tenkt på hvor mye penger folk fra distriktene legger igjen i Tromsø i en handelslekkasje som bare øker og overrisler byens næringsliv med penger? Eller for et gigantisk «spleiselag» det egentlig er at distriktene støtter opp om både universitetet, sykehuset og utallige andre offentlige arbeidsplasser og institusjoner — som Tromsø nyter godt av i form av enorme skatteinntekter og andre goder?

Derfor må suget ikke forsterkes. Tvert imot.