Tett på livet og tett på døden

  Foto: Trond Sandnes (tegning)

Selv har jeg vært med å følge mange av mine nærmeste på dødsleiet. Det er på mange måter både litt godt og litt vondt på samme tid.

Nyhetsredaktør Stian Jakobsen
kommentar

NRK sender for tiden serien 113 som er laget i Troms. I denne serien får du være til stede i hverdagen til helsepersonell som hjelper deg når du ringer nødtelefonen. Der følger vi leger, ambulansepersonell, pårørende og alle som er involvert når det står om sekunder for å berge mennesker i nød. Vi får et unikt innblikk i hverdagen til en rekke yrkesgrupper som er tett på både livet og døden.

Samtidig som operatøren snakker med innringeren, sendes det ut ambulanse. Er pasienten langt unna sykehus, må helikopter rykke ut. Sekundene teller når hjertet har stanset. Eller når en alvorlig ulykke har skjedd.» skriver NRK i sin omtale av serien.

Etter å ha sett de to første episodene sitter jeg igjen med et inntrykk av at de vi ser er både ekte og veldig sterkt. Det er ikke hverdagskost å se mennesker dø på TV. Men måten NRK har gjort dette på fremstår som både verdig og svært godt gjennomtenkt. Det er gjort med respekt, og som NRK selv sier har de snakket med alle de involverte for å få samtykke om å bruke materialet som de er med på.

Det vakte reaksjoner fra enkelte at vi i beste sendetid fikk se en eldre kvinne dø. For mange er nok dette svært sterke bilder, men samtidig er døden en del av livet. De som har levd noen år vet at døden er like naturlig som alle andre faser av livet. I «gamle dager», hvis man kan kalle det det, var mennesker mye tettere på døden enn det vi er i dag. Det var ikke uvanlig at mennesker døde hjemme og at de ble tatt vare på og stelt av de pårørende. Slik er det ikke i dag. I dag er vi mer skjermet fra døden. Den blir på en måte litt gjemt bort. Unge, og for så vidt voksne mennesker, blir i dag forskånet for døden. På en måte er det litt synd at vi skal gjøre døden til noe unaturlig og skummelt.

Selv har jeg vært med å følge mange av mine nærmeste på dødsleiet. Det er på mange måter både litt godt og litt vondt på samme tid. Men det gjør også at man får et mer naturlig forhold til at vi skal dø en dag. Vi er ikke supermennesker som skal leve evig. Vi blir kanskje eldre og eldre fordi legevitenskapen er kommet så langt at vi er friskere og friskere. Men ingen legevitenskap kan sørge for evig liv. Jeg tror det er viktig at vi faktisk ikke gjemmer bort og behandler døden nesten som et tabu.

Prest, samtaleveileder og forfatter Per Anders Nordengen skriver følgende om døden i en kronikk i Aftenposten: «I vår tid har vi flyttet døden fra hverdagslivet til sykehus og institusjoner. Vi holder den på armlengdes avstand ved å operere bort naturlige alderdomstegn. «Memento mori», husk du skal dø, sa de gamle romere og minnet oss om at døden hører livet til. I dag har vi distansert oss fra døden, og vi har innrettet livet som om den ikke eksisterer. Døden ser vi på film og vi leker med den på nettspill. Men den virkelige døden har vi i vårt moderne samfunn valgt å holde på god avstand.»

Nå er det heldigvis ikke bare død vi får se i serien 113 på NRK, det er mange historier som har et lykkelig utfall også —heldigvis. Jeg personlig får stor respekt for den jobben som gjøres for å redde mennesker som trenger det. Det er ikke slik at ting ikke kan bli bedre. Det kan det nok i alle yrker. Men at de gjør så godt de kan får vi så til de grader se i serien. Vi får også se at de som har disse jobbene er mennesker av kjøtt og blod med følelser de og.

Det er et viktig innblikk en en svært variert med svært viktig rolle i samfunnet. De vi ser på TV i 113 er de som sørger for vår sikkerhet. Det er de som holder oss i hånden når vi trenger hjelp. Det er de som berger liv. Det er de som trøster og tar vare på mennesker i en vanskelig situasjon.

Så til Kristina Simonsen, Charles Aune-Lundberg, anestesilege Ole Magnus Filseth, pilot Tommy Kraknes, redningsmann Hendrik Bollingmo, Maja Oskal, Maja Lauritsen, anestesilege Mads Gilbert. Finn-Åge Nergård, Robert Olsen, redningsmann Sten Magne Nordal, anestesi- og helikopterlege Jan Harald Nilsen og alle dere andre som jobber for at vi andre skal ha en litt tryggere hverdag. Stå på, vi trenger dere alle sammen.

«113» heter en ny serie som har premiere på NRK nyttårsdagen. Ambulansestasjonen på Finnsnes er blant deltakerne. Her er en smakebit på hva serien byr på.