Takk til alle dere som bidrar!

  Foto: Trond Sandnes (tegning)

Livet er så uendelig mye mer enn en dans på roser.

Sjefredaktør Steinulf Henriksen
kommentar

Folkebladet har nå «journalister» og bidragsytere på hvert et nes, i hver en fjord, i alle bygder og i byen. Takk for alle bidrag, enten det er tips, bilder eller videosnutter i 2018 — dere bidrar til å gjøre oss til et bedre mediehus!

Mediekrisen i Norge er ikke over. Fortsatt opplever flere mediehus dramatisk nedgang spesielt i annonseinntekter. Facebook og andre sosiale mediegiganter stjeler stadig mer av lasset, også i Norge. Men det går bedre på andre områder — ikke minst har salget av digitale abonnement tatt seg kraftig opp det siste året. Det gjelder også Folkebladet. Ved årets utgang kan vi slå fast at vi tjener mer penger på lesere og TV-seere som betaler pluss-abonnement, enn på annonser — til tross for en massiv matvarekamp på Finnsnes. Tradisjonelt har annonsene vært den viktigste inntekten — men slik er det altså ikke lengre.

At vår lesere og TV-seere vil betale for journalistikk er gledelig. Fortsatt er det noen som irriterer seg over «pluss» og «betalingsmuren», men de fleste forstår at ingen mediehus kan gi bort sine produkter gratis. Det kan ingen bedrifter som er basert på normale forretningsprinsipper. At stadig flere vil betale, også unge mennesker, gjør oss optimistiske for framtida.

Det er et klart signal om at dere som lesere og seere ønsket et redaktørstyrt korrektiv til sosiale medier, og at dere ønsker journalister med lokal forankring som forsøker å speile virkeligheten på best mulig måte. Og dere ønsker lokal idrett, kultur og store begivenheter direkteoverført på Folkebladet-TV. Èn av tre nye abonnenter i 2018 har kommet fra TV-innslag eller direktesendinger på TV. Og Folkebladet får opplagsøkning i 2018, etter flere år med nedgang. Antall papirlesere går ned, men det kommer inn såpass mange digitale abonnenter at det i sum blir økning.

Men mediehuset Folkebladet, med 13 fast ansatte journalister pluss en stor stab faste frilansere, er helt avhengig av dere som lesere, seere og birdragsytere for å tilby et fullverdig produkt; på papir, på nett og mobil, og på Folkebladet-TV. I 2018 har vi laget i snitt nesten tre TV-innslag hver dag, produsert over 200 direktesendinger på TV, laget 302 papiraviser og daglig lagt ut 25-30 egenproduserte nyheter på nett og mobil. Og godt over 100 saker pr. dag hvis vi tar med eksterne leverandører som NTB og våre samarbeidsaviser.

Det er mye. Og svært mye av dette redaksjonelle innholdet er publisert takket være hjelp fra dere. Vi trenger dere som kilder, som tipsere, som fotografer, som skribenter — og som lesere og seere. Derfor er det på sin plass å rette en stor takk til hver og èn for alt det dere har bidratt med.

Og da er alle inkludert, også dere som har vært kritiske. Vi trenger å få kritikk og kjeft når vi har gjort noe galt eller feilvurdert. Vi vet så inderlig vel at vi ikke er perfekte, og når vi gjør noe galt må vi vite om det og korrigere.

Vi vil også rette en stor takk til de av dere som åpner dørene for oss på dager da livet ikke er så greit. Det kan være politikeren som akkurat har stått i en storm hun eller han ikke så komme, eller det kan være forretningsdriveren som ser livsverket gå under.

Og vi er ofte i kontakt med enkeltmennesker og familier som har opplevd noe dramatisk — og som har fortalt sin historie til oss. At mennesker som står i den største sorgen velger å si ja når vi tar kontakt, det er en voldsom tillitserklæring å få, en tillit vi forsøker å forvalte etter beste evne.

Vi vet at ikke alle er bekvemme med å være i medias søkelys. Derfor er vi ekstra takknemlige de gangene dere likevel stiller opp, slik at også deres historier kommer fram. Livet er så uendelig mye mer enn en dans på roser.

Takk for at dere bidrar. Godt nytt år!

Folkebladet-redaktørene Steinulf Henriksen og Stian Jakobsen ser tilbake på nyhetsåret som har gått. 2018 har vært preget av både alvor, spennende politiske saker og faktisk også en del humor. De tar også en titt inn i 2019.