Det helt ubegripelige

TILTALT: Etter nesten ett års etterforskning har Statsadvokaten i Troms og Finnmark tatt ut tiltale mot tidligere fiskeriminister og fylkesmann Svein Ludvigsen (72). Han er tiltalt for gjentatte seksuelle overgrep mot tre personer.  Foto: Stian Jakobsen

Ludvigsen har gjennom sine mange år som politiker blitt gitt stor tillit fra samfunnet

Sjefredaktør Steinulf Henriksen på kommentrarplass torsdag 29. november
kommentar

Svein Ludvigsen har en politisk karriere som er svært imponerende. Svært mange har også blitt imponert av Ludvigsen som menneske — hans tilstedeværelse, hans oppriktige interesse for andre mennesker, hans evner som konferansier og toastmaster, og hans eventyrlige humor. Han kjenner «alle», og kommuniserer godt med alle, han har sosiale antenner som er nesten utrolig godt utviklet.

Svein Ludvigsen har oppnådd posisjoner som knapt noen andre fra denne landsdelen. Som stortingsrepresentant var han blant annet komitéleder og visepresident i lagtinget. Han var fiskeriminister, nestleder i Høyre — og ble etter hvert utnevnt til fylkesmann i Troms, en posisjon han hadde til han gikk av med pensjon i 2014. Han ble senere leder i Troms Røde Kors. Han har rett og slett vært en av dette fylkets mest betrodde mennesker — i manges øyne kanskje den mest betrodde av alle de siste tiårene.

Nå er alt snudd på hodet. Dersom innholdet i den svært alvorlige tiltalen stemmer, er det bare fullstendig ubegripelig at en samfunnsbygger med så ekstremt høy tillit kan ha levd med en slik mørk hemmelighet. Det er svært mange i Troms — og landet forøvrig — som har vært rystet hele dette året, helt siden Ludvigsen ble pågrepet rett etter nyttår.

Norske medier, med noe ytterst få unntak, har ikke offentliggjort navnet på samfunnstoppen — før i går. Da tiltalen var klar slapp også de aller fleste medier navnet. Og politiske kommentatorer vier tiltalen stor oppmerksomhet og setter Ludvigsens posisjoner i perspektiv; «Et av de dypeste fall i norsk samfunnsliv noensinne», skriver Nordlys, «Man finner ikke et grovere tillitsbrudd enn det som ligger i en slik tiltale», skriver VG.

Også Folkebladet valgte onsdag å identifisere Ludvigsen. Vi har fått mange spørsmål i løpet av dette året om hvorfor vi ikke har identifisert han tidligere. «Alle» visste jo uansett hvem det handlet om.

Svein Ludvigsen har gjennom sine mange år som politiker blitt gitt stor tillit fra samfunnet. Denne tilliten er brutt, dersom det viser seg at statsadvokaten har rett i sin tiltale. Han er tiltalt for å misbruke sin stilling til å skaffe seg seksuell omgang — i ett tilfelle skal fornærmede lettere psykisk utviklingshemmet, ifølge tiltalen.

Det er normalt svært høy terskel for å navngi mistenkte, tiltalte eller siktede i straffesaker. I Vær varsom-plakatens paragraf 4.7 om identifisering heter det: «Vær varsom med bruk av navn og bilde og andre klare identifikasjonstegn på personer som omtales i forbindelse med klanderverdige eller straffbare forhold». Videre heter det: «Det kan eksempelvis være berettiget å identifisere ved overhengende fare for overgrep mot forsvarsløse personer, ved alvorlige og gjentatte kriminelle handlinger, når omtaltes identitet eller samfunnsrolle har klar relevans for de forhold som omtales, eller der identifisering hindrer at uskyldige blir utsatt for uberettiget mistanke.» Det er dette siste poenget om samfunnsrolle som veier tyngst i beslutningen om å identifisere.

Statsadvokaten har, etter at saken har blitt etterforsket i snart ett år, vurdert at Svein Ludvigsen skal tiltales og møte for retten. Det han er tiltalt for, sett i forhold til den store tilliten han gjennom sine roller forvalter, tilsier at det er riktig å identifisere i denne saken, på tross av belastningen det måtte innebære for Ludvigsen selv å bli identifisert.

Men det er viktig å legge til at selv om det er tatt ut tiltale, er det selvsagt ikke ensbetydende med at tiltalte er skyldig. Det er domstolen som dømmer, og det er påtalemyndigheten som har den fulle og hele bevisbyrden i straffesaker. Tiltalte skal med andre ord slippe å bevise sin uskyld. Det gjelder også i denne saken.