Ei fengslende måling

Det er et tegn på at Senja-kommunene sammen blir mer robust politisk

Steinulf Henriksen
kommentar

Er du i tvil om at valgkampen, valget, forhandlingene etter valget og ordførerkampen i nye Senja kommune blir spennende? Legg tvilen til siden, det blir en «rysare». Bare studèr meningsmålinga i dagens utgave av Folkebladet.

Målinga er oppsiktsvekkende. Arnold Nilsen er lokal kjendis og nyter stor respekt som lensmann, men han er et totalt ubeskrevet blad politisk. Likevel mener hele 40 prosent av de 400 spurte i de fire kommunene at han er å foretrekke som ordfører. Bare 24 prosent vil at dagens ordfører, Geir-Inge Sivertsen, skal fortsette. 18 prosent vil ha en annen ordfører enn de to, og 18 prosent vet ikke hvem de foretrekker.

Selvsagt må målingen tas med noen forbehold. Arnold Nilsen er ikke formelt valgt av nominasjonsmøtet i Ap, selv om denne målingen gjør at det må et politisk jordskjelv til om han nå skulle bli vraket. Geir-Inge Sivertsen har ikke formelt bekreftet at han stiller som ordførerkandidat, og Senja Høyre har ikke sitt nominasjonsmøte før på nyåret. Og ikke minst; Bortsett fra Senterpartiet (Roy Willy Hansen) har ingen av de andre partiene presentert sine lister og ordførerkandidater, blant andre Fremskrittspartiet — der Line Miriam Sandberg kan være en sterk kandidat. Hun bekrefter i Folkebladet onsdag at «hun har stil seg til rådighet som ordførerkandidat for partiet». Da blir det sånn.


40 prosent vil ha Arnold Nilsen som ordfører i Senja kommune

Han er et ubeskrevet blad politisk. Likevel er det Arnold Nilsen (Ap) som et stort flertall foretrekker som ordfører i nye Senja kommune.

Uansett — målingen som er utført av Norfakta for Folkebladet bekrefter at Senja Arbeiderparti trolig har gjort et politisk scoop ved å hanke inn selveste lensmannen som listetopp. Nilsen har en sterk posisjon i lokalsamfunnet i Midt-Troms. Og man skal selvfølgelig heller ikke se bort fra at all støy og uro rundt administrasjonen og hverdagspolitikken i Lenvik tjener en kandidat som kommer helt utenfra — og som ikke kan klistres fast til tidligere saker og seanser.

På samme måte som denne historikken kan «skade» både Sivertsen og andre ordførerkandidater. Å komme inn som et nytt, friskt pust i politikken har åpenbart sine fordeler — ikke minst når storkommunen skal dannes.

– En hyggelig måling, både for Ap og for meg personlig, oppsummerer Arnold Nilsen forsiktig. Spesielt hyggelig må det jo være for Nilsen at han er er klar ordførerfavoritt blant de spurte i de tre senjakommunene Berg, Torsken og Tranøy. Høyest oppslutning har han i Tranøy, der hele 60 prosent av de spurte har svart at de foretrekker Nilsen.

At han får lavest oppslutning i Lenvik med 37 prosent — mot 27 prosent for Geir-Inge Sivertsen, er verdt å merke seg. Lenvik har jo den desidert største velgermassen. Men målinga er også «vektet» etter antall innbyggere, med andre ord er mange flere spurt i Lenvik enn de andre kommunene. Likevel; Sivertsens stilling er klart sterkere i «hjemkommunen» enn i småkommunene.

Målingen «avslører» også at Arnold Nilsen nyter stor tillit i Senterpartiet, der 42 prosent av de som kategoriserer seg som Sp-velgere sier at de foretrekker Nilsen, mens 15 prosent av Frp-velgerne peker på Nilsen. Det viser at et kommunevalg ofte er mye mer et personvalg enn et partivalg.

Og det forteller at valget neste høst blir tidenes mest spennende i regionen. Ikke bare fordi det er historiens første valg av ordfører og kommunestyre til den nye storkommunen Senja, men også fordi det aldri før har stått så mange dyktige lokalpolitikere og spennende navn på listene. Det er et tegn på at Senja-kommunene sammen blir mer robust politisk, og definitivt får sterkere og kvalitativt bedre politisk styring. Det er godt for lokaldemokratiet.