Hva nå, herr statsråd?

Fordi det man nå trenger er en skikkelig gjennomgang av helikopterkapasitetene, både nåværende og framtidige, for å finne den rette balansen mellom hær, sjø og luft

Jan Erik Bergstad, journalist i Folkebladet

  Foto: Trond Sandnes (tegning)

kommentar

Onsdag offentliggjorde Folkebladet et dokument fra Hærstaben kalt «Vurdering av Hærens behov for helikopterstøtte». Et oppsiktsvekkende og knallhardt dokument der Hærstaben kategorisk avviser alle forsøk på å bagatellisere betydningen av helikopterstøtten til hæroperasjoner, medisinsk evakuering, trening og øving.

Her får både forsvarssjefen, regjeringen og forsvarsministeren klar beskjed om at skal Hæren kunne oppfylle kravet til operative oppgaver, så må de ha flere, og ikke færre helikopter.


– Må snarest dementere tidligere uttalelser

– Forsvarssjefen må snarest ut og dementere det han tidligere har sagt om at Hæren ikke trenger helikopterstøtte.

Dette står i skarp kontrast til uttalelser fra både regjering, forhenværende og nåværende forsvarsminister og forsvarsjef Haakon Bruun-Hanssen, som ved flere anledninger har uttalt at helikopterstøtte til Hæren ikke er nødvendig, men om så skal det kunne løses ved å bruke innleide sivile helikopter eller NH90.

Begge deler er helt uaktuelt, sier Hærstaben, som ønsker seg 15 Bell 412-maskiner på Bardufoss, og ikke null som forsvarssjefen og regjeringen legger opp til.

Regjeringen har ved flere anledninger uttalt at Hæren aldri har hatt dedikert helikopterstøtte siden de første helikoptrene ble tatt i bruk i 1964. Hærstaben bruker konsekvent ordet dedikert i sitt dokument.


Vil ha 15 Bell-helikopter på Bardufoss

Hærstaben har talt: De vil ha 15 Bell 412-helikopter på Bardufoss, ikke null som regjeringen legger opp til. Det kommer fram i et fersk og oppsiktsvekkende dokument fra Hærstaben, som står i skarp kontrast til regjeringens egen vurdering av helikopterstøtte til Hæren.

Så kan man stille seg spørsmålet om hvorfor Hæren, regjeringen og forsvarssjefen er på kollisjonskurs i denne saken. Har noen uttalt seg mot bedre vitende? Har forsvarssjefen som øverste fagmilitære embetsmann forledet regjeringen og forsvarsministeren i denne saken?

Har regjeringen gitt etter for det sterke presset fra Østfold-miljøet for å få etablert en ny hovedbase for helikopter på Rygge? Får Hæren svi for at innkjøp av F-35 kampfly, overvåkingsfly og ubåter eter opp forsvarsbudsjettet, og har skandalen med NH90 kostet så mye penger at noen må lide? Spørsmålene er mange, svarene få.

Slik vi ser det har Generalinspektør for Hæren, Odin Johannessen, gjort det eneste rette. Han kjemper for Hærens operative evne. Dokumentet går så langt som til å si at helikopterstøtte til medisinsk evakuering er forskjellen på liv eller død for norsk ungdom som tjenestegjør i det norske Forsvaret. Sterkere kan det ikke sies.

«Uten dedikert helikopterstøtte vil alt ta lengre tid og sannsynligvis må operasjonskonseptet og planverk for Nord-Norge revideres», skriver Hærstaben.

Går det an å gi et tydeligere signal til regjeringen og Stortinget?

Hærstabens dokument endrer all videre debatt om helikopter til Hæren. Man skal være passe treg for å forsette å argumentere for at Hæren ikke trenger dedikert helikopterstøtte. I stedet må kreftene settes inn på å sørge for at 339-skvadronen og helikoptermiljøet blir værende på Bardufoss. Til det beste for Hæren. Alternativet er å si at Hærstabens dokument ikke er troverdig, fortsette den meningsløse argumentasjonen og dernest bidra til at Hærens operative evne svekkes kraftig.

Målselvs ordfører Nils Foshaug har tatt til ordet for et eget nasjonalt helikopterutvalg. Ikke dumt. Fordi det man nå trenger er en skikkelig gjennomgang av helikopterkapasitetene, både nåværende og framtidige, for å finne den rette balansen mellom hær, sjø og luft. Det vi sitter igjen med nå er 18 helikopter til spesialstyrkene (minus seks som skal skrotes) og ingenting til Hæren og Kystvakten. Det er uakseptabelt. Det rimer svært dårlig med regjeringens uttrykte fokus på nordområdene, både til lands og til vanns.

Er det riktig prioritere 18 helikopter på Rygge foran en fullt ut operativ hær?