Med livet som innsats langs veien

Kanskje kan vi en dag her i verdens beste land komme på høyde med våre europeiske kolleger.

Stian Blindheim, nyhetssjef, Folkebladet

  Foto: Trond Sandnes (tegning)

kommentar

Forrige helg kjørte jeg FV86 fra Sørreisa til Andselv. Det var tidlig lørdag morgen, det var oppholdsvær, kaldt og fine føreforhold for en biltur. Men jeg var ikke forberedt på at jeg skulle få tre nær elgen-opplevelser med fem dyr i løpet av den neste mila da jeg svingte av mot Bardufoss.

De to første elgene oppdaget jeg tidlig, de oppholdt seg et stykke unna veien og var ingen reell trussel for min ferd. De to neste derimot var noe helt annet. Da jeg kom rundt en venstresving, hadde den ene av de to eksemplarene av skogens konge akkurat krysset veien, mens nummer to var på nedsida av veien, med kurs etter kompanjongen sin. Her var jeg bare på rett sted til rett tid, eller hvis man skal være ærlig, jeg hadde tjuvflaks.

To svinger senere dukket det opp nok en elg, heldigvis ikke like nær veien denne gangen. Dagen før kom jeg motsatt vei, og da oppdaget jeg en elg som sto på brøyteskavlen like ved veien ved krysset til Rabbåsen. Heldigvis sto denne i ro, slik at jeg også denne gangen kunne puste lettet ut. Samme dag skrev Troms politidistrikt på Twitter at det hadde forekommet tre elgpåkjørsler denne dagen rundt om i distriktet. Altså var det tre bilister denne fredagen som ikke hadde like mye flaks som meg.


– Skrekkelig opplevelse

Dan Kjetil Nordheim opplevde alle bilføreres skrekk i Målselv for tiden. Selv om sammenstøtet var med en elgkalv ble de materielle skadene omfattende.

Dette får meg til å gjøre meg opp noen tanker. Jeg blir både sint, oppgitt og redd. Jeg har venner og familie som kjører denne strekningen opptil flere ganger hver dag, og jeg tenker med gru på hva som kan skje dersom elgen plutselig befinner seg midt i veien når en av dem kommer kjørende.

Og det er jo slettes ikke bare på denne strekninga det er mye elg. I Målselv, Lenvik og flere steder på Senja formelig kryr det av eksemplarer av det majestetiske dyret, noe som blant annet ble speilet under elgjakta. I Målselv har det aldri blitt skutt så mange dyr som i år.


– Frykter menneskeliv kan gå tapt

På en drøy måned har det vært elleve elgpåkjørsler bare i Tranøy. Fagleder for landbruk i kommunen, Reidun Aspmo, frykter liv vil gå tapt om ikke noe gjøres.

Til tross for uttaket oppleves det som at det aldri har vært mer elg i Midt-Troms. Forsker Christer Rolandsens ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) mener at det skytes færre elg enn det fødes, noe han uttalte til Folkebladet i slutten av januar. Debatten går friskt i Folkebladets spalter om det skytes nok, og om hvem som tar ansvar. Det har blant annet resultert i at Viltnemda i Lenvik og Målselv har havnet i munnhuggeri med hverandre.

Det eneste som er helt sikkert, er at det ikke er akseptabelt at elgen har blitt et så stort traffikalt problem som den har blitt. Det er tungt å svelge at mange bilister må kjøre med hjertet i halsen og med livet som innsats fordi elgstammen har fått bli så stor. Heller ikke for elgen er jo et møte med en bil noen ønskelig skjebne.


302 elger skutt i Målselv

Aldri har det vært felt mer elg under elgjakta i Målselv enn i fjor. Tallene viser at hele 302 elger ble skutt av en rekordstor kvote på 361 dyr.

At elgen har blitt et så stort traffikalt problem er imidlertid ikke viltnemdenes skyld. De gjør en stor og viktig jobb for både bilister og dyr. Problemet er nok sammensatt, men hvis det stemmer at det fødes mer elg enn det skytes, så er nok forsker Rolandsen ved kjernen av problemet. Og da må det skytes mer elg.

– Veien et godt beitested for elgen

Som medlem av Senja ettersøksring måtte Leif Pedersen rykke ut til hele sju påkjørsler i løpet av ei uke.

Mange forebyggende tiltak kan selvfølgelig settes i gang. Hva med å kutte ned skog nært veien i utsatte områder, slik at reaksjonstida til bilføreren blir lengst mulig? Hva med å sette opp gjerder på de verste strekningene? Statens vegvesen har etter hvert ganske god oversikt over hvor det er spesielt mange påkjørsler, både gjennom Hjorteviltregisteret og egne databaser. Og hva med mer og bedre skilting, som gjerne både blinker og kanskje er mobile? Samtidig må politikerne prioritere dette, og bevilge penger til etaten til denne typen tiltak.

Vi bor i en landsdel hvor mørket er vår beste venn store deler av vinterhalvåret. Derfor er det fint at Vegdirektoratet nylig har fått i oppdrag å foreslå nye, mer fleksible regler for ekstralys på bil, og at det legges opp til at både dagens begrensning om fire fjernlys, samt begrensning av lysstyrke fjernes. Det kommer godt med her nord.


– I Lenvik tar vi ansvar så det holder

Viltnemndsleder Ole Birger Killie vil ikke ha noe av at Lenvik får skylda for elgeksplosjonen i Midt-Troms.

Kanskje kan vi en dag her i verdens beste land komme på høyde med våre europeiske kolleger. Mange land har prioritert å bygge viltoverganger for å forhindre at dyr skal forville seg på veien, noe som jo må sies å være et fantastisk tiltak for både bilister og dyr.

Men inntil vi kommer dit, er en ting helt sikkert. Det spiller ingen rolle hvor mange forebyggende tiltak som blir satt i gang, så lenge elgstammen bare vokser.