Ut på tur, aldri...

  Foto: Trond Sandnes (tegning)

Å ha én patrulje hos Andreas og èn hos Arnold er åpenbart et minstekrav.

Steinulf Henriksen, sjefredaktør i Folkebladet
RESPONSTID
  • Politireformen førte til at antall politidistrikter reduseres fra 27 til 12, og antall lensmannskontorer fra 347 til 221.
  • Kravene til responstid er: I byer/tettsteder med over 20.000 innbyggere: Ti minutter i halvparten av tilfellene og 15 minutter i 80 prosent av alle tilfeller.
  • I tettsteder med mellom 2,000 og 19.999 innbyggere: 15 minutter i halvparten og 30 minutter i 80 prosent av alle tilfeller.
  • I øvrige områder: 22 minutter i halvparten og 45 minutter i 80 prosent av alle tilfeller. I tillegg er det egne regionale krav.
kommentar

Politimester Ole Bredrup Sæverud mener det holder med èn politipatrulje i de to politidistriktene i Midt-Troms. Behovet vurderes fortløpende, men vi trenger ikke en ekstra patrulje, mener politimesteren. Og han må vi vel lytte til og tro på? Eller?

Sjekk ut tema: Politiberedskapen i Midt-Troms

Spør du «folk flest», følger kommentarfeltet på Facebook eller leser nest siste side i Folkebladet er svaret det motsatte. Ingen er enig med politimesteren. «En vits», «sniknedleggelse», «forkastelig» og «fritt fram for forbrytere» er meldingene som slenges mot politimesteren, politireformen og politikerne.


Politiberedskapen i Troms:

– Vi vurderer behovet fortløpende

Politimester Ole B. Sæverud ser ikke nå et behov for å fast sette inn en ekstra politipatrulje i Midt-Troms. – Vi vurderer ressursbruken vår hele tiden, sier han.

Ordfører Sigrunn Wiggen Prestbakmo i Salangen kaller politimesterens utspill «en bekymringsfull omskrivning av sannheten», og justispolitisk talsperson Jenny Klinge i Sp sier situasjonen er «helt uakseptabel». Politioverbetjent Steingrim Ovesen på Finnsnes mener det bør være to patruljer til enhver tid, regionlensmann Arnold Nilsen forventer oppbemanning, regionlensmann Andreas Nilsen sier bemanninga er «sårbar» — og ambulansearbeider Kyrre Tunheim i Salangen frykter at liv vil gå tapt i det enorme området som skal betjenes. Debatten er i gang — og den er viktig. Fordi den handler om vår reelle trygghet — og følelse av trygghet i hverdagen.

Frykter det går liv tapt — etterlyser engasjement fra politikere

Ambulansearbeider og tillitsvalgt Kyrre Tunheim i Salangen har slått alarm før. Nå gjør han det igjen. – Det er kun et tidsspørsmål i forhold til at det går liv, sier han.

Folkebladets reportasjer om politipatruljene denne uka ble utløst av brannen på Sjøvegan natt til mandag, da patruljen befant seg på Finnsnes, og det tok èn time før den dukket opp på Sjøvegan. Kanskje det første konkrete eksempel på hva politireformen og de nye grensene i Midt-Troms i praksis innebærer. Regionen er delt i to, der Andreas Nilsen styrer i Balsfjord, Målselv, Bardu, Salangen, Lavangen og Ibestad. Broren Arnold har hånd om resten; Senja, Lenvik, Sørreisa og Dyrøy.

Det er enorme avstander, og den inviterer til lek med tall: Vi snakker om 12 kommuner og et landareal på 11.000 kvadratkilometer. Det er ifølge redaktørkollega Gjermund Nilssen i Nye Troms like stort som stater som Jamaica, Kosovo og Libanon. Til sammenligning er Østfold og Akershus fylker til sammen drøye 9.000 kvadratkilometer. Det er 15 mil å kjøre fra Gryllefjord til Tennevoll. Og 16 mil fra Hamvik til Nordkjosbotn.


Sårbar beredskap i Midt-Troms

Trenger du hjelp av politiet i Midt-Troms? Da bør du styre unna netter midt i uka. Kun en patrulje er på vakt i hele Midt-Troms politidistrikt. Og det er stort.

Enkelt sagt: Det er langt, og alt for langt til å innfri kravene til responstid som politireformen er tuftet på. Politiet prioriterer to patruljer på dagtid, kveld og helg. Men på natt midt i ukene er det altså bare èn patrulje, som annenhver natt er plassert på Finnsnes og i Målselv. Byen Finnsnes er altså uten patrulje annenhver natt. Fritt fram for forbrytere? Tja, hvis du får tak i vaktlistene har du i alle fall brukbart med tid til å utføre kriminelle handlinger før patruljen kommer.

Politireformen har mye godt i seg. Politiet er blitt mer synlig og tilstedeværende. Finnsnes var først ute, og er brukt som lysende eksempel i prosessen med politireformen. Men det finnes hull, og nattpatruljene er er gapende hull som må tettes. Å ha én patrulje hos Andreas og èn hos Arnold er åpenbart et minstekrav.