Flaggskipet i storm

  Foto: Trond Sandnes (tegning)

Kampen i dag står ikke mellom NRK Troms, Nordlys og Folkebladet — konkurrentene våre er de store internasjonale aktørene, som Facebook, YouTube og Google, som spiser stadig mer av folks tid og det norske reklamemarkedet.

Steinulf Henriksen, sjefredaktør i Folkebladet
NRK
  • NRK ble etablert i 1933, og er Norges største mediebedrift med rett under 3.500 fast ansatte. Av disse er 1.750 journalister. Mer enn hver fjerde journalist i Norge er ansatt i NRK.
  • I 2016 hadde selskapet en samlet inntekt på 5,7 milliarder kroner, hvor det meste kom fra kringkastingsavgiften.
kommentar

NRK er det ubestridte flaggskipet i den norske medieflåten. Nå heiser kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen hvitt flagg, og ber sine seere og lyttere om våpenhvile.


Det var en klok handling fra Eriksen, og det tjener NRK til ære å utvise stor grad av ydmykhet. For det var utvilsomt en gedigen feilvurdering å kutte i distriktssendingene på TV. Det ble ikke bare fem minutter mindre distrikts-TV, det ble helblesende nyhetssendinger på fem minutter som gjorde at vi satt tilbake som spørsmålstegn. Selv værmeldingen var umulig å få med seg. Etter fire uker med dette grepet som ble gjort for å «tilpasse seg den nye medievirkeligheten», er NRK fra mandag av tilbake i den virkelige virkeligheten i distrikts-Norge. Og TV-seerne vil helt sikkert tilgi feilgrepet.

Men det er fortsatt støy på sendinga i NRK. Det er selvsagt ikke overraskende i en allmennkringkaster som har enorme journalistiske ressurser i en tid da de fleste andre mediehus kutter og skrenker inn. Det provoserer også norske redaktører at NRK satser tungt på nett og sosiale medier, og at stoffet legges ut gratis der andre mediehus legger journalistikken bak betaling. Oppfatningen er at NRK bør konsentrere seg om TV og radio, men for NRK-organisasjonen er det selvsagt en umulighet i den «nye medievirkeligheten», ikke minst for å rekuttere unge seere.


- Det er forkastelig

Tore Skoglund kaster seg på kritikken mot NRKs distriktssendinger.

I kjølvannet av det enorme distriktsopprøret de siste ukene kommer også en annen type kritikk til overflaten, i en reportasje i Klassekampen; En rekke redaktører i norske distriktsaviser mener NRK driver tam og overfladisk journalistikk, tatt i betraktning antall journalister. I det nordnorske mediemiljøet er det et munnhell at TVs Roy-Arne Salater i Bodø og Egil Pettersen i Tromsø er mer synlig i det nasjonale TV-bildet enn NRKs over 100 journalister i nord til sammen.

Men det er også en annen historie om NRK. Den handler om samarbeid, der NRK byr opp til dans med lokale og regionale mediehus. I Troms har dette fungert helt strålende. NRK samarbeider med de lokale mediehusene om meningsmålinger, politiske debattmøter og direktesending av fotballkamper. Folkebladet og NRK Troms står eksempelvis sammen om «På kaikanten»-debatten under Husøydagan, og begge parter sparer store ressurser og skaper et bedre journalistisk produkt.


NRK snur og gjeninnfører lengre distriktssendinger

NRKs omlegging av distriktssendingene har ført til mange reaksjoner fra misfornøyde lyttere. Nå snur kanalen og gjeninnfører lengre distriktssendinger.

For NRK er dette bevisst mediepolitikk, og politikerne trykker på. I fjor vedtok Stortinget en tilføyelse i NRK-plakaten: «NRK skal ha et selvstendig ansvar for å bidra til det norske mediemangfoldet (regionalt og nasjonalt)». Det betyr enkelt sagt at NRK skal søke samarbeid med mediehus landet rundt, store og små, og samarbeide om både teknikk og journalistikk, og ikke minst gi tilgang til NRKs eventyrlige arkiv.

Grande fikk redegjørelse fra NRK om arbeidet med distriktstilbudet

NRKs endringer av distriktssendingene har skapt storm den siste tiden. Nå har kulturminister Trine Skei Grande (V) fått NRKs redegjørelse.

I konkurransen om det norske folks tid og konsum av medier, har NRK en usedvanlig viktig rolle som allmennkringkaster — og det er viktig at NRK deler sine ressurser med de kommersielle lokale og regionale mediehusene. Det tjener alle parter på. Kampen i dag står ikke mellom NRK Troms, Nordlys og Folkebladet — konkurrentene våre er de store internasjonale aktørene, som Facebook, YouTube og Google, som spiser stadig mer av folks tid og det norske reklamemarkedet.

Nå skal kulturminister Trine Skei Grande utforme en ny mediepolitikk, og også vurdere NRKs rolle og lisensen. Hun bør sørge for et fortsatt sterkt NRK, som kan gi oss gode distriktssendinger og stoff fra hele Norge i de nasjonale nyhetssendingene.