En dypt tragisk hendelse

TIDSBRUK I evalueringen av saken bør politiet analysere denne tidsbruken, fra en «alvorlig trusselsituasjon» oppsto til mediene og offentligheten fikk informasjon,skriver Folkebladet på kommentarplass. Her fra gårdagens pressekonferanse på Finnsnes lensmannskontor.  Foto: Stian Blindheim

I politiets evaluering kan det være interessant å sammenligne vurderinger som gjøres i ulike saker og i ulike politidistrikter i trusselsaker.

Steinulf Henriksen, sjefredaktør i Folkebladet
kommentar

Et hel region er i sjokk og sorg etter drapet på en 84-årig kvinne på Øyjord ved Finnfjord i Lenvik mandag.

Sjokket ble ikke mindre da regionlensmann Arnold Nilsen på en pressekonferanse tirsdag morgen fortalte at en 21-årig kvinne fra samme område er pågrepet og siktet i saken. De to var ifølge politiet bekjente, men hadde ingen slektsmessige relasjoner.

Saken framstår ufattelig og dypt tragisk. 21-åringen har ifølge regionlensmann Arnold Nilsen ikke hatt noe med politiet å gjøre tidligere. De to skal ha hatt et vennskapelig forhold. 84-åringen var en profilert person i regionen, og har engasjert seg i ulike organisasjoner og frivillig arbeid.

Det viktige nå er at familie, slekt, bekjente, naboer og andre involverte ivaretas. Det psykososiale kriseteamet i Lenvik ble umiddelbart etter at saken ble kjent satt i funksjon. Dette er drevne helsearbeidere som har bistått ved ulike kriser og tragedier i regionen opp gjennom årene. Det er betryggende å vite at kommunen og regionen rår over et slikt team.

Medieinteressen har vært og er stor rundt denne spesielle drapsssaken. Det viste ikke minst pressekonferansen på politihuset på Finnsnes tirsdag, med både lokal- og riksmedier til stede. Pressekonferansen ble som vanlig ledet profesjonelt av regionlensmann Arnold Nilsen.

Fra Folkebladet ble det på pressekonferansen stilt spørsmål ved tidsbruken, fra politiet ble kjent med hendelsen til informasjon ble gitt til mediene og dermed naboer og lokalbefolkningen. Klokka 12.15 oppsto det politiet kaller en «alvorlig trusselsituasjon». Klokka 14.00 ringte Folkebladet operasjonsledensen ved Troms politidistrikt og fikk beksjed om at det var en «helserelatert hendelse» — som kan oppfattes som psykiatri, som mediene normalt ikke befatter seg med. Klokka 15.41 ble siktede pågrepet, og først klokka 19.08 gikk det ut pressemelding om at det handlet om et drap.

Nesten syv timer gikk, fra politiet ble kjent med at dette var en «alvorlig trusselsituasjon» og en bevæpnet politiaksjon ble igangsatt, til media og offentligheten ble gjort kjent med saken. Det kan oppfattes som svært lang tid. På spørsmål fra Folkebladet under pressekonferansen om politiet feiltolket situasjonen, svarte Arnold Nilsen at man i utgangspunktet anså dette som et helseoppdrag og handlet ut fra det.

Naboer Folkebladet snakket med tirsdag ettermiddag er også kritiske til at de ikke ble informert om politiaksjonen og trusselbildet. Åstedet ligger like ved den sterkt trafikkerte fylkesveien, og både ambulanse, politibiler og bevæpnet politi kunne observeres i flere timer av både naboer og forbipasserende.

I evalueringen av saken bør politiet analysere denne tidsbruken, fra en «alvorlig trusselsituasjon» oppsto til mediene og offentligheten fikk informasjon. Det finnes åpenbart momenter som taler for å bruke tid for å kvalitetssikre informasjonen, ikke minst for å unngå å spre unødvendig frykt. Slike hendelser er svært ofte uoversiktlige og kaotiske, og det er åpenbart et poeng at politiet først må få oversikt og kontroll over situasjonen, før man går ut med informasjon til medier og naboer.

Det er vanskelig å sammenligne trusselsaker, og hvordan politiet tolker ulike situasjoner. Politiet i Oslo gikk tirsdag ut med en melding på Twitter om at «politiet søker etter en ungdom i området Skullerud. Vedkommende fremstår som ustabil og skal være besittelse kniver... politiet ber folk være varsomme hvis vedkommende påtreffes». Det gikk ett kvarter fra politiet fikk en henvendelse til denne meldinga gikk ut, og èn time før situasjonen var under kontroll.

I politiets evaluering kan det være interessant å sammenligne vurderinger som gjøres i ulike saker og i ulike politidistrikter i trusselsaker. Det er vanskelige saker og krevende vurderinger. Det viktigste er uansett at folk flest føler størst mulig grad av trygghet.