Skal vi frykte?

Livet går videre og vi må sørge for å ikke la terroren vinne

Stian Jakobsen, nyhetsredaktør i Folkebladet

  Foto: Trond Sandnes (tegning)

kommentar

I dag har vi blitt mer og mer vant til terror. Det er nesten ikke en dag at man ikke hører om dette i media. Siste var anslaget i New York. Åtte mennesker ble drept og minst elleve skadet etter at en bil kjørte i et sykkelfelt på Manhattan. Men det er ikke bare i USA at terror er blitt en del av hverdagen. Flere store byer i Europa har de siste årene merket at terroren og terrorfrykten stadig blir større.

Nå er det ikke lenge til jul, og i den forbindelse er det mange som reiser på julehandel til storbyer. Både i Europa og andre verdensdeler er New York en av byene som står høyt på listen over byer vi reiser til. Skal vi slutte med det? Svaret er i mine øyne definitivt nei. Vi kan ikke la oss skremme.

Jeg har selv i løpet av det siste året vært i mange av Europas storbyer, og der hviler liten tvil om at sikkerhet tas på alvor. Alle områder der det er store ansamlinger av mennesker er strengt bevoktet, og jeg har så langt ikke kjent på noen frykt for å bevege meg i disse områdene. Det har heller ikke sett ut til at andre mennesker frykter at terroren skal slå til. Med det mener jeg vi har oppnådd noe positivt, terroren til tross.

Hvis man googler terror ser man at i moderne språkbruk er terror «organiserte voldshandlinger som skal skape sterk frykt», å undertrykke et folk med vold og terror og psykisk terror. Å terrorisere er å bruke terror for å oppnå et mål, eksempelvis ved å true med vold eller utøve vold. Terrorisme er således bruk av terror i forsøk på å oppnå et politisk mål.

Det er ikke det at vi ikke skal ta terror på alvor, for det skal vi i høyeste grad gjøre. Og vi ser at terrorister tar stadig nye metoder i bruk i sine terroranslag. Større kjøretøy som dundrer rett inn i store folkemasser er et av de siste skuddene på terrorstammen, men å tro at vi kan sikre oss hundre prosent mot terroranslag blir nok vanskelig, om ikke umulig. Jeg har mer tro på sunn fornuft når man er ute i den store verden.

Det jeg er helt trygg på er at vi ikke skal slutte å reise. Jeg mener det aldri har vært så trygt som å reise som nå. Ser man statistisk på det har de siste tiårene vært svært rolig med tanke på nettopp terror. Tall fra Statista forteller at Europa rammes av terrorangrep sjeldnere enn før. Fra 2001 til 2014 døde 420 mennesker i terrorangrep på europeisk jord. Til sammenlikning mistet 108.294 mennesker livet i terrorangrep i resten av verden i samme tidsrom. Historisk sett var 1970-tallet tiåret med flest dødsfall etter terroraksjoner. Dette er selvfølgelig statistikk og statistikken kan si lite om når neste terroranslag kommer.

– Virkeligheten er at Vest-Europa er tryggere nå enn på flere tiår og langt tryggere enn de fleste andre delene av verden, sier Dr. Adrian Gallagher ved Leeds University til Huffington Post.

Vår egen statsminister Erna Solberg sier til NRK at: – Det er viktig å ikke la den frykten stoppe oss, at man gjør de helt vanlige tingene i livet sitt. Det er viktig at vi fortsetter å leve mest mulig normalt, og ikke la terroristene skape en form for endring i våre samfunn. Det tror jeg Solberg har helt rett i.

Jeg mener vi fortsatt skal pakke kofferten og reise dit vi vil, enten det er på ferie eller andre formål. Vi skal selvfølgelig fordømme de som driver med terror og vi skal fortsette og bekjempe terroren med de midler som er nødvendig. Dette er det også stor enighet om blant Europas regjeringstopper.

Vi har alle et felles ansvar når det kommer til terror, men vi må også stole på at de som skal gjøre jobben med bekjempelsen gjør det de kan for å komme den til livs så langt som over hodet mulig.

Livet går videre og vi må sørge for å ikke la terroren vinne.