Ernas triumfferd

Skal gründerne lykkes, må forholdene legges til rette av politikere og myndigheter. Sjømatveier på Senja er en slik infrastruktur som burde være en selvfølge.

Sjefredaktør Steinulf Henriksen, Folkebladet

  Foto: Trond Sandnes (tegning)

  • Anlegget er større enn to fotballbaner, og kostet 600 millioner.
  • Anlegget skal betjene Salmars lakseproduksjon i Troms og Finnmark.
kommentar

Det var hyggelig å ha statsministeren på besøk i Midt-Troms. Men den som hygget seg mest, var kanskje Erna Solberg selv.

For en statsminister må det være den ulitmate drøm: Å reise rundt i distrikts-Norge og møte innovative, framoverlente og ambisøse gründere, som ikke bare har et innbitt håp om å lykkes, men som faktisk allerede har lyktes med prosjekter som skaper internasjonal oppsikt. Det handler om Finnfjord AS sin satsing på alger som spiser Co2 og skaper verdens mest energieffektive og rene smelteverk. Et rent industrieventyr. Og om SalMars settefiskanlegg i Gjøvika i Tranøy, som med den ypperste teknologi skal produsere smolt som et spesialtilpasset nordnorske forhold. Et rent lakseeventyr.

At Erna Solberg rundet av sin triumfferd gjennom Midt-Troms med å åpne Miki-senteret i Salangen, var en slags «prikken over i-en» i innovasjonsturneèn. Her fikk hun møte redaktøren i Salangen-Nyheter, Jon Henrik Larsen, som har startet et senter for de som trenger hjelp for å komme inn i arbeidslivet, og gis et tilbud i mediebedriften på Sjøvegan. Solberg mente Larsen er en «sosial entreprenør som samfunnet trenger».

Entreprenørene har gode tider i Midt-Troms. Og det er mange av dem. Ikke minst i Gjøvika, der en koloss av et bygg har reist seg. Og det stopper ikke der. SalMar, som har investert 600 millioner kroner i Gjøvika, avslørte at de nå står klar for å bla opp nye 600 millioner kroner til et slakteri- og videreforedlingsanlegg i regionen. Et tilsvarende anlegg på Frøya har 550 ansatte. Vi snakker om det som kan bli den største private bedriften i antall sysselsatte i regionen, selv med betydelig færre jobber enn på Frøya...

Hvor anlegget skal ligge er ikke helt avklart, men SalMar-ledelsen snakker om «nord for Harstad og sør for Tromsø». Og da trenger man ikke være rakettforsker for å forstå at det etter alle laksemerder handler om Senja. Det har lenge vært spekulert i Klubben næringspark ved Grasmyr. Det vil i så fall være et godt valg.

Et godt valg håper også Erna Solberg på, og hun benyttet anledningen i nord til å framsnakke landsdelen og de enorme mulighetene som ligger i nordområdene. – Den største økonomiske veksten i Norge skjer i Nord-Norge – og vi ønsker at det skal fortsette, sa hun. Og hun tror spesielt på sterk vekst innenfor tradisjonelle næringer som reiseliv og sjømat, men ser at det også er høykonjunktur innenfor andre industrigreiner. Hun fikk med andre ord se et nydelig tversnitt av framtidsnæringene under sitt besøk i Midt-Troms.

Selv om Solbergs reise i regionen for det meste foregikk med redningsskøyte og helikopter, kunne hun umulig gått glipp av at «infrastrukturen» må på plass, med andre ord bedre veier. Og det er et overordnet politisk ansvar. Skal gründerne lykkes, må forholdene legges til rette av politikere og myndigheter. Sjømatveier på Senja er en slik infrastruktur som burde være en selvfølge.

«Det foreligger store planer for opprusting av veistandarden», sa Solberg. Ja, valgkampen er igang, men ingen regjering, uansett farge, kan løpe fra sine forpliktelser når det handler om gode, trygge veier å frakte laksen på.

– Det er mye dere i Nord-Norge har å være stolte over, konkluderte statsministeren. Akkurat det var i alle fall ikke valgflesk. Det var bare sannheten.