Gi jernet for jernbane!

  Foto: Trond Sandnes (tegning)

Miljøgevinstene er udiskutable. Veiene i nord blir tryggere. Og regnestykket kan gå opp. Hva venter vi på?

Steinulf Henriksen, sjefredaktør i Folkebladet
Nordnorgebanen
  • Nord-Norgebanen er utvidelse av jernbanen fra Fauske til Tromsø med sidespor til Harstad.
  • Veiavstanden Fauske-Tromsø er i dag 482 km. Ideen stammer fra slutten av 1800-tallet.
  • Tromsbanen er en idè om å bygge jernbane fra Ofotbanen i Narvik til Tromsø.
  • Nord-Norgebanen var i 1992 anslått å koste 17,2 millliarder kroner, med 14 års byggetid og 26.800 arbeidsplasser, og 800 varige arbeidsplasser.
kommentar

Tiden er inne for å komme på banen: I den litt udefinerbare nordområdesatsingen er jernbane det mest konkrete, håndfaste og framtidsrettede prosjektet vi nå kan gå i gang med.

Folkebladet har historisk sett vært avventende på lederplass, både til ideen om Nord-Norgebanen (Fauske-Tromsø) og Tromsbanen (Narvik-Tromsø). Årsaken er nok litt Erna Solbergsk: Det bor ikke folk nok i Nord-Norge til at dette enorme prosjektet skal bli samfunnsøkonomisk lønnsomt. Og det er viktigere å satse på en massiv opprusting og utbygging av veinettet. Men tidene forandrer seg.


Bestiller utredning av Nord-Norgesbanen i NTP

Nå blir utredning av en jernbane i Nord-Norge bestilt.

Regjeringen ønsker nå en ny jernbaneutredning. Den siste ble gjort i 1992, og var mer en analyse. Nå ønsker regjeringen å gå grundigere til verks. Det er klok politikk, av flere grunner. Den viktigste har jeg nettopp fått føle på kroppen. I løpet av den siste måneden har jeg to ganger vært på langtur i nord med bil. Først tur retur Finnsnes-Mo i Rana. Så Finnsnes-Lofoten-Bodø-Finnsnes. Jeg har kjørt disse strekningene utallige ganger opp gjennom årene. Men det har skjedd noe. Tungtrafikken har eksplodert. Fergene er fulle av vogntog. Følelsen at at du møter flere vogntog enn personbiler er kanskje ikke statistisk riktig. Men det blir bare flere av dem.

Og poenget: Det føles utrygt. Spesielt på vinterstid. Å stå i kø i snøstorm på vei opp mot kraftverket ved Kobbelv, fordi et vogntog har sakset, er en grusom følelse. Å stoppe bilen i en «whiteout» og frykte at et vogntog skal komme dundrende mot deg, er enda verre. Nord-Norge og nordnorske veier, tunneller og ferger er ikke dimensjonert for den formidable økninga vi ser i tungtrafikken. Noe må gjøres. Å bygge ut veinettet er utopisk. Å bygge jernbane er mulig.


Hilde jubler uhemmet for jernbaneutredning

Hilde Sagland jubler uhemmet over at Nord-Norgebanen nå skal utredes. Dette har hun kjempet for i en årrekke.

Ikke nok folk i Nord-Norge, sa altså statsministeren. Men det er ikke folk dette handler om, i første rekke. Det er fisk nok i havet, og det er sjømat og annet gods som skal være ryggraden i driften av jernbanen i nord. Men selvsagt også turister og andre reisende. Og oss nordlendinger på tur til og fra sørlige breddegrader.

Kostnadene for Nord-Norgebanen blir enorme. Det vet vi allerede, uten konsekvensutredning. Strekningen Fauske-Narvik er nesten uoverkommelig, spesielt Tysfjorden der det må bygges tunneller inn mot svenskegrensen eller under havet over så lange strekk at det krever ny teknologi. I tillegg må dagens Nordlandsbane fra Bodø til Trondheim rustes opp og kanskje elektrifiseres.

Derfor bør Tromsbanen utredes først. Narvik-Tromsø er utbyggingsmessig og økonomisk sett i en helt annen divisjon, og derfor mest realistisk. På Ofotbanen (Narvik-Kiruna) er dobbeltspor under planlegging, og derfra til kontinentet er veien rask. Bygges Tromsbanen kan man om 15 år i teorien reise Tromsø-Hamburg på litt i overkant av 20 timer. Og det er jo først og fremst til kontinentet fisken vår skal!


– Næring og reindrift må involveres

Naturvernforbudet jubler over kunngjøringen, men håper flere kan bidra i prosessen.

Jernbane i nord kan gi nordområdesatsingen innhold som er til å forstå. Miljøgevinstene er udiskutable. Veiene i nord blir tryggere. Og regnestykket kan gå opp. Hva venter vi på?

PS: Jeg gleder meg allerede til diskusjonen om sidespor eller ikke fra Prolog stasjon på Olsborg til Finnsnes!