For Kongen og fedrelandet

Folk skjønner også at forsvaret av nordområdene svekkes hvis Hæren svekkes, og det skaper oppriktig bekymring i befolkningen nordpå.

Jan-Erik Bergstad, journalist Målselv

  Foto: Trond Sandnes (tegning)

kommentar

FOR TROMS er det særdeles alvorlig og urovekkende det som nå skjer. Det kan få dyptgripende konsekvenser for fylket generelt og innlandet spesielt. Da snakker vi både samfunnsutvikling og forsvarsevnen i nordområdene. Ikke bare på helikoptersiden. For Hæren er neste mann ut. Forsvarsministerens beslutning om en landmaktstudie er neppe noe annet enn dårlig nytt for Troms og Nord-Norge.

HÆREN ER STUDERT i hjel de siste årene. Hvorfor er det så maktpåliggende å lage en ny en? Fordi regjeringen og forsvarsledelsen har til hensikt å gjøre endringer, radikale endringer.

FORSLAGET OM det såkalte terskelforsvaret som Klassekampen offentliggjorde utdrag av, viser at vi kan gå mot en ”geriljahær”. Små enheter som har som sin eneste oppgave å observere og trenge inn bak fiendens linjer. Mer har ikke kongeriket Norge bruk for på landejorda for å forsvare sine innbyggere. Mener enkelte.

OG DESSVERRE for Troms og Nord-Norge virker disse å ha avgjørende innflytelse på hvordan Forsvaret og Hæren skal organiseres i framtiden. Omstruktureringen av Hæren og Forsvaret i nord har allerede begynt. Får regjeringen som den vil, forsvinner helikoptrene på Bardufoss til Rygge. Kystjegerne skal bort. Andøya flystasjon skal bort. Heimevernet skal legges ned. Alliert treningssenter skal legges ned. For å gi en best mulig beskyttelse av nordområdene og vårt fedreland (!?)

AT MÅLSELV OG BARDU får beholde sine fire hærbataljoner hver er neppe realistisk. Da er vi inne på en annet sentralt spørsmål. Bardufoss lufthavn. Det sier seg selv at når helikoptrene forsvinner og hæren sannsynligvis reduseres, så forsvinner i sin tur Hærstaben tilbake til Akershus festning og etter hvert blir 337 skvadronen (Kystvakta) lokalisert på Evenes. Da trenger ikke lenger Forsvaret pendlerflyene til og fra Bardufoss. Da er det kroken på døra for lufthavna i Midt-Troms. Det er et scenario som må tas på høyeste alvor. Fordi det er mer realistisk enn folk flest er klar over. Flyplassen betyr mye for næringslivet og samfunnsutviklingen i hele Midt-Troms.

TROVERDIGHET er noe forsvarsminister Ine Eriksen Søreide og forsvarsjef Haakon Bruun-Hanssen sliter med. På rekke og rad har forsvarskjennere med kompetanse og erfaring stått fram og advart mot det som nå er i ferd med å skje.

TA FLYTTINGEN av helikoptrene. Det brukes en ensidig retorikk om at helikoptrene skal støtte spesialstyrkene og politiet, ferdig med det. Vi trodde forresten politiberedskap lå under justisdepartementet, men det er jo mulig vi ikke forstår. På lik linje med at vi ikke forstår det som skjer ellers i Forsvaret. Vi gjør jo ikke det, skal vi tro forsvarsministeren, forsvarssjefen og deres støttespillere. Vi skjønner ikke hva som er til landets beste. Vi forstår ikke at medisinsk evakuering, øvrige redningsoppdrag og utstyr- og troppetransport for å opprettholde Hærens operative evne, like godt kan gjøres av kystvakthelikopter og sivile helikopter, helikoptre som er konstruert for helt andre typer oppdrag.

VI FORSTÅR heller ikke at Bell-helikoptrene med et fingerknips kan sendes fra Rygge til Bardufoss når Hæren trenger å øve, noe de stort sett gjør hver dag. Vi forstår heller ikke at beredskapshelikoptrenes 182 oppdrag på Bardufoss og 25 på Rygge ikke svekker beredskapen i Nord-Norge. Vi forstår ikke at det ikke betyr noe som helst at Norge blir det eneste Nato-landet uten dedikert helikopterstøtte til Hæren. At personer med stor luftoperativ og hærstrategisk kompetanse får bakoversveis av planene nytter ikke. Det blir avfeid som tradisjonsbundne føleler eller manglende forståelse. At Hæren i våre naboland Sverige og Danmark ser betydningen og har en langt større helikopterkapasitet enn oss er heller ikke relevant. Regjeringen påstår hardnakket at Hæren og Forsvaret i nord skal styrkes. Beklager, men det er det få i landsdelen som lenger tror på.

STATSRÅDEN og forsvarssjefen har rett i at forsvar og forsvarstruktur er vanskelig å forstå. Men det er noe sentralt statsråden og forsvarsjefen selv ikke forstår. Nemlig folks evne til å forstå og reagere når noe er riv ruskende galt. Når noe så til de grader strider mot all fornuft og logikk. Det skjønner folk. Folk skjønner også at forsvaret av nordområdene svekkes hvis Hæren svekkes, og det skaper oppriktig bekymring i befolkningen nordpå.

MEN KRITIKERE MØTES med overbærenhet, arroganse og neglisjering. Motargumenter, beregninger, grundige motanalyser og kvalitetssikring fra kompetente folk avfeies med en håndbevegelse. Offiserstopper i Hæren idiotforklares og gis total munnkurv, og kritikerne av retningen på langtidsplanen for Forsvaret (LTP) ble stengt ute på gangen når planen skulle ferdigskrives.

PROTESTENE OG innvendingene fra nord avfeies med at dette er distriktspolitikk. At den eneste formen for distrikstpolitikk i denne prosessen kommer fra Østfold-området nevnes ikke. Vi snakker tross alt om næringsutvikling og flere arbeidsplasser. Og forsvar av fedrelandet. Det er jo noe helt annet må vite.

OG MENS vi snakker om politikerne. Hvor er norges største parti, Arbeiderpartiet? Har de gått i dekning? Venstre, Senterpartiet og Krf har for lengst vært på banen og uttrykt til dels sterkt uenighet rundt regjeringens forsvarsplan. Ap har ikke gjort det. De har ikke gjort noe som helst, ikke offentlig i alle fall. Til stor frustrasjon for partifeller i Troms.

TØR VI MINNE om at Ap i den rødgrønne perioden sto bak vedtaket som avgjorde at Bardufoss skulle være hovedbase for Forsvarets helikopter. Som flyttet generalinspektøren for Luftforsvaret til Bodø (noe han forøvrig aldri gjorde) og som befestet Troms og Nord-Norge som hærens viktigste region i forsvaret av fedrelandet.

STÅR PARTIET FORTSATT bak det vedtaket? Var det et kompromissvedtak for å tilfredsstille samarbeidspartiene Sp og SV? Hvis det ikke er det jo enkelt å gå ut og forsvare vedtakene fra 2008 og 2012. Det har ikke skjedd. Har noe forandret seg?

MEN VI skjønner nok ikke dette heller.