De siste ukene har flere lokalsamfunn blitt rammet hardt av regjeringens kraftige skatteøkninger. I forrige uke fikk 158 ansatte i Lerøy på Skjervøy permitteringsvarsel, og det samme fikk 109 ansatte på Salmar på Senja denne uken. Investeringer for flere milliarder kroner i distriktene er også varslet utsatt som følger av dette. Mens distriktene rammes hardt av regjeringens nye distriktspolitikk, er det blitt helt stille fra de som før valget i fjor ropte i store ord om mer og bedre distriktspolitikk. Nå bidrar Arbeiderpartiet og Senterpartiet til å svekke, ikke bygge distriktene i nord. Det er bare trist.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet har prøvd å fremstille denne saken som at sjømatnæringen ikke vil betale mer i skatt. Det er ikke riktig. Sjømatnæringen skal, og vil betale mer i skatt når det går godt. Men dette handler om det voldsomme skattetrykket som har vært på kort tid, om at innføringen av grunnrenteskatt ikke er ordentlig utredet for å vite hva konsekvensene vil være og at grunnrenteskatten slik den er foreslått av regjeringen vil slå feil ut når det for eksempel gjelder fremtidige investeringer og kontrakter. Dette er også grunnen til at Høyre har inntatt en konstruktiv holdning og åpnet opp for dialog både med sjømatnæringen og regjeringen for å finne gode løsninger.

Når det kommer varsler om utsatte investeringer og permitteringer, så går ikke det bare utover aktiviteten i sjømatnæringen, men også aktiviteten i leverandørindustrien som for eksempel mekanikere, rørleggere, elektrikere og andre små- og mellomstore bedrifter i lokalsamfunnene som har sjømatnæringen som kunde. Det er distriktene som vil oppleve de største og hardeste konsekvensene av regjeringens kraftige skatteøkninger, fordi sjømat er en typisk distriktsnæring.

Det hjelper også lite å utvide velferdsordningene i statsbudsjettet om det ikke er noen som skaper skatteinntektene til statsbudsjettet. Høyre mener vi må skape flere arbeidsplasser, og at vår viktigste oppgave fremover må være å bremse statens pengebruk og mobilisere mer arbeidskraft. Vi må sørge for at flere av de 250 000 som står utenfor arbeid og utdanning kommer inn. Vi må gjøre det enklere for bedriftene å få tak i arbeidskraft. Og vi må redusere veksten i offentlig sektor.

Jeg håper Cecilie Myrseth og Nils-Ole Foshaug fra Arbeiderpartiet og Ivar B. Prestbakmo fra Senterpartiet bryter stillheten og kommer på banen i denne saken. Det må være mulig å finne gode løsninger på skattleggingen av sjømatnæringen som bidrar til mer skatteinntekter, men som ikke hindrer vekst og utvikling i distriktene, slik det nå gjør. Distriktene fortjener bedre.