Vi må ha tiltak som hjelper

ØNSKE: - Mine juleønsker er å klare å berge bedriften og berge arbeidsplassene. Jeg ønsker meg fokus på de mangfoldige reiselivsbedriftene som har slitt lenge og som ikke har hatt en enorm oppsving etter gjenåpning, skriver Eli Pedersen. DFoto: Carina Hansen Foto: Carina Hansen