Målselv Senterparti gjordet et meget godt valg ved i 2019. Sammen med Høyre har vi styrt kommunen, og etter beste evne forsøkt å ikke gå på noen «økonomisk grunner». Hva har vi så fått til;

Omsorgsboliger er under bygging på Andslimoen, legevaktsamarbeidet med Bardu videreføres. Nye Idrettshaller, Bardufosshallen er i prosess. Totalprosjektet på Rustahøgda, inkludert ny basishall og bygg for sammenføyning med Polarbadet kommer, men vil bli en økonomisk utfordring. Gimlehallen er i prosessen, har dessverre tatt mye lengre tid enn forutsatt.

Odd-Arthur Larsen Foto: Gjermund Nilssen

Høgtun kulturklynge er etablert. Potensiale for mange næringer, kontorfasiliteter, kurs og overnatting. Prosjekt Bolyst er etablert, med utmerket nettside med mye informasjon om Målselv. Helikopter: Skal etablerer en skvadron (339?) med ni stk Bell 412 på til Bardufoss, samt tilføres seks stk Sea Hawk til 337-skvadronen, begge i 2026.

Hva har ellers rørt seg i kommunen? Kraftlinje i Bardufoss sentrum: Etter dialog med utbygger er det foretatt en justering i planen som gjør at linja ikke vil ha «fotfeste» på Rema-tomta, men vil fortsatt passere over denne. I Bardufoss sentrum er de siste år åpnet flere nye forretninger/utesteder.

Selv om ikke alt dette er Målselv Senterpartiets fortjeneste, så skjer dette på vår vakt!

På Andslimoen er det på rekordtid reist to store forretningsbygg, samt nye leietakere er inne i Lians gamle lokaler. Prosessene her har vi hatt god påvirkning på. På Olsborg er ny butikk ferdig, og på Rustahøgda er nytt internat for Bardufoss VGS under bygging.

Utbygging av fiber og mobilnett er gjort, under samfunnssikkerhet er arbeider blant annet ved Fiskebekken utført. Store tilleggsbevilgninger til veivedlikehold er gjort, og næringsfondet er styrket.

Kommunen har tatt imot et betydelig antall flyktninger fra Ukraina, nye skuterløyper er etablert, og flere i prosess. Forsvaret har vedtatt å etablerer nytt nasjonalt regnskapskontorer på Bardufoss.

Selv om ikke alt dette er Målselv Senterpartiets fortjeneste, så skjer dette på vår vakt! Så hva med neste periode? Vi vil fortsatt lytte til innspill fra etabler råd og utvalg, og jobbe for forbedret vilkår for matproduksjon i kommunen. Vil vil fortsette å prioritere vedlikehold av kommunale veier og bygg, utvikle Bardufoss sentrum spesielt – og Målselv kommune generelt.

Vi vil fortsatt ha to legekontorer og sykehjem i kommunen, og være en god vertskommune for Forsvaret, deres ansatte og medflyttere. I stedet for vindkraft ønsker vi å satse på oppgradering av eksisterende kraftverk, og styrke kompetansemiljøet i skog- og landbruk.

Vi ønsker å opprette fond for idrett- og kultur, samt støtte frivilligheten, og forsterke arbeidet med Bolyst, samt styrke folkehelsearbeidet. Vi vil jobbe for å forbedre kollektivtilbudene, samt jobbe videre for å utvikle aktivitetene på Bardufoss lufthavn.

Et godt valg til dere alle!

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her