Reiselivet rammes av ny konkursfrykt

FRYKT: Konkursfrykten henger tungt over reiselivet — også i vår region. Foto: Odd Leif Andreassen