Det tikker inn nokså dramatiske tall på antall smittede her til lands, også lokalt og regionalt. Med slike tall i innledende fase av pandemien, hadde det vært liv og røre på teststasjoner og tiltaksfronten. Sist uke testet eksempelvis 130 personer positivt i Senja kommune og 15 i Salangen. Samtidig var det kun fem innleggelser med smitten ved Universitetssykehuset i Nord-Norge,

Det er med andre ord ikke alltid samsvar mellom tiltak og premisser, hvis det er kapasiteten på sykehus som er retningsgivende.

Alle er enige om at èn person med livstruende sykdom er èn for mye — og det blir nært når vi opplever dødsfall, selv om det aldri så mye skyldes komplekse, bakenforliggende årsaker.

Alvoret tilsier at man stiller seg lojalt til vedtakene, men politikerne skal ikke gå i takt sent og tidlig. Demokratiet må vi hegne om. Det er en grunn til at fagmiljøet kommer med råd og at politikerne tar ansvaret og beslutninger " og da må det være helt greit at det finnes de som tar et oppgjør med en nasjonal skjenkelov som rammer helt blindt, uavhengig av den lokale tilstanden.

En differensiering av tiltak er både logisk og klokt, og en vin til maten ikke er liv om å gjøre. Vi må også vekte inn at usikre faktorer påvirker de som har ansvaret og definisjonsmakt, for eksempel når nye varianter med stort smittepotensial tar løs.

Det er den åpenbare forklaringen på at kartet ikke stemmer med terrenget på grasrota, slik mange opplever det på videregående skoler. Det sier også en hel del om hvor bratt læringskurven har vært og hvor mye etterpåklokskap som gjennomsyrer debatter og ytringer. FHI og Helsedirektoratet har løpt en maraton de siste to årene, samtidig som de heseblesende har måttet ta inn over seg forskning og nye erfaringer fra hele kloden.

Når det hele skal evalueres er det trolig mange skråsikre påstander som dempes. Det er helt vilt at fagpersoner blir utsatt for trusler og ukvemsord i en situasjon under utvikling, der mange av rådene er gitt med stor grad av forbehold.

Vaksine har vist seg å være en nøkkel for suksessfull håndtering. De faglige rådene er entydige, men det betyr ikke at man oppretter en gapestokk for de som velger annerledes. Det kan skyldes sykdom, allergier eller dårlige erfaringer i forbindelse med tidligere vaksiner.

Noen er genuint redd og noen mener at koronapass er i strid med menneskerettigheter og gjeldende juss. Vi står oss best ved å styre unna tvang eller mobbing av noe slag i den forbindelse.

Minileder: Fortjent

Nord-Norge hadde billigst strøm i hele Europa gjennom 2021, viser en oversikt fra Energi Norge.

Så hadde vi det kanskje kaldest også?