Jeg må nesten beundre partiet Venstre. En skog av innlegg de siste dagene om mangel på helikoptre, sen levering og ikke minst NH90 sin fortreffelighet, er nesten daglig å se i media.

Fire bidragsytere representerer Målselv Venstre. Den femte er selveste nestleder i Venstre, Ola Elvestuen, som sto frem i media og var både sur og ikke minst fornærmet fordi han mente at han ikke hadde fått skikkelige svar fra forsvarsministeren på spørsmål i Stortinget om når Kystvakta vill få maritime helikoptre.

At forsvarsministeren noen dager senere presenterte nyheten om at regjeringen skulle gå til innkjøp av seks Seahawk-helikoptre som nytt maritimt helikopter til bruk for Kystvakta, har så avgjort ikke ført til noen form for begeistring fra partiet Venstre, heller det motsatte.

Rolf Austgard i Målselv Venstre har i et nytt innlegg lista opp 12 påstander for å synliggjøre hva han mener er negativt med regjeringens innkjøp av disse seks Seahawk-helikoptrene, og den ulykken for Forsvaret det har ført til. Ved en hurtig gjennomgang av disse punktene, registrerer jeg fort at et av disse punktene er direkte feil. Resten av punktene er påstander. I punkt 2 sier Austgård at disse helikoptrene først vil være operative i 2028. Saken er den at tre av disse helikoptrene, som var tiltenkt den amerikanske marinen, skal leveres allerede sommeren 2025. De resterende er på plass i 2027.

Derfra og inn er det viktig å bruke våre forbindelser og nettverk for å legge press på regjeringen til å styrke Forsvaret når de presentere sitt forslag til langtidsmelding i Stortinget!

Danmark har brukt Seahawk-helikopter siden 2016, og Luftforsvaret sender nå ned mannskaper dit for å opparbeide teknisk og operativ kompetanse på helikoptertypen.

Fra leserne og velgernes ståsted synes jeg det er riktig å ta med seg hva de fagmilitære mener om kjøp av disse helikoptrene. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen sa følgende: «Jeg er veldig glad for at avgjørelsen er tatt og at valget falt på Seahawk, fordi det er et velprøvd helikopter som mange andre alliert bruker, og som gjør jobben. Det gir forutsigbarhet for Luftforsvaret og Maritim Helikopterving. Nå har de to år på seg til å forberede seg på å ta i mot Seahawk». Den samme positive omtalen av helikopterkjøpet gir også den maritime helikoptersjefen Eirik Stueland på Bardufoss uttrykk for.

Tor Nymo Foto: Marius Karlsen

Jeg tillater meg også å ta med avslutningen av en svært positiv lørdagskommentar i Folkebladet om helikoptrene på Bardufoss: «De over 20 årene som er gått siden de skandaliserte NH90-helikoptrene ble bestilt, har vært ufattelig turbulente for helikoptermiljøet på Bardufoss. Men det endte ikke med full krasj, som mange har fryktet underveis. Nå går helikoptrene forhåpentligvis inn for en stødig landing på Bardufoss-asfalten, og vi kan starte på et nytt, spennende og betydelig mer lystelig kapittel».

Som leserne og velgerne nå må oppfatte denne helikoptersaken, så er det faktisk slik at de tunge fagmilitære synspunktene, som blant annet forsvarssjefen og vingsjefen for de maritime helikoptrene på Bardufoss har gitt uttrykk for, så er de svært glad og fornøyd med at Seahawk-helikopter er valgt — og at de kommer på plass hurtigere enn de fleste hadde trodd. I tillegg har også de tillitsvalgte på Bardufoss gitt uttrykk for det samme.

Så er det lov å håpe at vi alle er positive til avgjørelsen som er tatt, og at den er endelig. Så samler vi oss for å kjempe for å få nye hærhelikoptre til Bardufoss. Forsvarssjefen lander sitt fagmilitære råd til regjeringen i mai. Derfra og inn er det viktig å bruke våre forbindelser og nettverk for å legge press på regjeringen til å styrke Forsvaret når de presentere sitt forslag til langtidsmelding i Stortinget!

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her