Sørreisa kulturskole kuttes med 70 prosents stiling. Undertegnede er i dag leder for Sørreisa Musikkforening. Vi har over mange år bygd opp et korps, dette krever mye arbeid, kontinuitet på øvelser og ikke minst den viktigste delen – en dirigent som er fremtidsrettet, stabil og faglig dyktig. Korpset teller i dag 36 medlemmer fra 18-73 år.

Vi ser med skrekk og gru på fremtiden dersom denne saken går gjennom og det blir fattet et vedtak på å kutte en 70 prosents stilling i kulturskolen. Mye av dette arbeidet og selve grunn pilaren kan bortfalle dersom dette vedtaket går gjennom i kommunestyret.

Her må kommunestyret tenke seg godt om

Dette skriver undertegnede med bakgrunn at vi ( Sørreisa Musikkforening) er nevnt i saksutredningen. Musikkforeninga kjøper i dag dirigenttjeneste av kommunen, dette koster oss 123.000 kroner pr. år. Som utgjør en 20 prosents stilling

Vi inngikk denne avtalen for flere år siden nettopp for å kunne opprett holde denne stillingen. Sørreisa Skolekorps kjøper også sine tjenester på samme måte som musikkforeningen og betaler for dette nok til å opprette en 23 prosents stilling. Til sammen betaler da vi to korpsene 43 prosents stilling.

I mitt innlegg velger jeg å nevne skolekorpset da vi innser at vi er totalt avhengig av den rekrutteringen som kommer derfra. Her må kommunestyret tenke seg godt om før denne saken blir vedtatt.